Församlingstidningen, Din kyrka, ht-23

Nu är nya numret av församlingstidningen, Din kyrka ute! Du som bor i Hässelby har fått den i brevlådan. Bor du inte i Hässelby kan du läsa tidningen i digital form eller hämta den i Hässelby Villastads församlingshus.

Hälsning från kyrkoherden

I en tid då oro, våld och rädsla sprids i vårt samhälle behöver vi kraftsamla. Vi behöver mer än någonsin visa att både du och jag har alla rättigheter att få leva i trygghet och frihet. 

Av rädsla och misstänksamhet ställer fler och fler frågor om vilka grannarna är, om något kan hända på min gata, om mina barn är trygga på skolan, fritids eller fotbollsplanen...

Jag delar oron med många i vårt samhälle. Jag önskar inget hellre än att vi ska kunna röra oss fritt och ha ett gott liv tillsammans. Våldet slår till med sådan kraft att det ibland kan vara svårt att känna glädje och mening. Det kan kännas som att det är farligt att leva, att döden lurar på ett sätt ingen trodde var möjligt.
Vi behöver samlas och vara tillsammans. Vi behöver fortsätta att se på varandra med tillit och glädje och kanske ännu oftare visa uppskattning och säga saker som, "jag är glad att du finns i mitt liv". 

Vi vill fortsätta att leva i ett öppet och demokratiskt samhälle utan risk att bli inblandad i den terror som orsakar så mycket lidande, sorg och smärta.
Jag tror på varje människas inne- boende kraft att göra gott, men jag ser också stora utmaningar i vårt samhälle där orsakerna till det som händer är flera; utanförskap, hopplöshet, fattig- dom och annat. Kyrkans budskap betonar vikten av att varje människa har ett eget ansvar, både för sig själv och för andra. Den gyllene regeln och Guds egen uppmaning till oss manar till eftertanke: "Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem". 

Svenska kyrkan Hässelby vill vara med och försvara vår frihet och demokrati. Låt oss tillsammans vara skill- naden och skapa mer trygghet och frihet för varandra. Det är våra liv värda. 

David Kindbom, kyrkoherde
david.kindbom@svenskakyrkan.se

 

Tryggare rum i en otryggare värld


Hur skapas verksamheter och mötesplatser som är trygga, öppna och inkluderande, där det finns utrymme att vara sig själv, oavsett vem man är? 

Vi människor är komplexa varelser och det som är självklart och naturligt för mig betyder inte nödvändigtvis att det är det för dig. Är det ens möjligt att skapa trygga platser för alla i en grupp och vad definierar ett tryggt rum? Det kan du läsa mer om i detta nummer av tidningen.

Nej, det är nog inte möjligt att skapa helt ideala sammanhang på individnivå, just av den anledningen att vi alla har olika bakgrunder, förutsättningar, förväntningar och bagage. Men att skapa en tillåtande och trygg stämning på ett generellt plan är fullt möjligt. En stabil ram med gemensamma förhållningssätt ökar förutsättningarna att skapa ett bra innehåll. Lite i motsats till konsten där motivet är det som målas först. 

Att börja med sig själv kan vara en bra grund, för är jag trygg i mig själv och min roll ökar förutsättningarna att skapa en trygg verksamhet. Det är något vi i personalgruppen arbetat med under det senaste året - fysisk och psykiskt hälsa, vilka vi är, vilka behov som finns och vilken roll vi har som kyrka, behövs vi och varför. Det är några av frågorna vi ställt oss. 

I en tid då orosmolnen glider ovanför oss, diffust och ibland väldigt påtagligt – små som stora och ibland livsomvälvande – är trygga platser än viktigare. 

"Vad har vi för trygga rum i kyrkan?" var något vi funderade mycket på inför detta nummer av tidningen. Vi kom fram till att de är ganska många. Ett tryggt rum kan ju vara inom en själv, i det lilla mötet eller i en större gruppgemenskap. Det kan vara kyrkorummet eller kaffe på torget. 

Att trygga sammanhang behövs är nog de allra flesta överens om och det är något vi erfar varje dag. Vi möter människor i alla åldrar som söker sig till våra verksamheter. Tillsammans målar vi tavlan där varje penseldrag skapar något nytt - och vi är många konstnärer! Hoppas du hittar ditt trygga rum.

Ulrika, kommunikatör
ulrika.abrahamsson@svenskakyrkan.se