Folkbokföring

Personbevis, hindersprövning m m hänvisas till www.skatteverket.se eller telefon 0771-778 778 eller 010-574 46 00

Personbevis, hindersprövning m m hänvisas till skatteverket 
eller telefon 0771-778 778 eller 010-574 46 00
Före 1991
Söker du någon speciell person eller
Gäller det ärenden, t ex utdrag ur dopbok hänvisas till stockholms stadsarkiv