Ett centrum i förändring

Ett centrum i förändring

Hässelby Strands centrum är i förändringsprocess. Centrum förtätas och får nya och högre hus.

Den välbevarade helheten av hässelby strands kyrka signalerar beständighet.

Många av de omgivande byggnaderna kring Maltesholmstorget har rivits och ersatts med nya byggnader med delvis nya fasadmaterial. Även centrumfunktioner som tidigare skapade en enhetlighet har luckrats upp och ett nytt torg har tillskapats i anslutning till byggnaden. 

Beständighet
Den välbevarade helheten av Hässelby Strands kyrka signalerar beständighet i en tid av omdaning i centrum och är än viktigare idag för att påvisa de olika tidslagrena och utvecklingen i Hässelby centrum.