Elias Fergin, musiker och körledare

Elias Fergin

Musiker och körledare

Vad tycker du är roligast med ditt jobb?

Det roligaste är att träffa alla människor och känna hur musiken är något som betyder så mycket för många. Som kyrkomusiker jobbar man med mycket olika slags musik -från vitt skilda tidsepoker och med kyrkoårets olika skiftningar.

Vad tycker du är viktigast med ditt jobb?

Att uppmuntra till sång och deltagande i gudstjänstfirandet, och att ge församlingen musik av hög kvalitet vare sig det är gudstjänst eller konsert. Jag brinner också för att visa vilket fantastiskt instrument orgeln är!

Vad tror du musiken betyder för människor?

Jag tror att det är svårt för många att tänka sig en kyrka utan musik. Både ordet och musiken är nödvändiga för att en kyrka och gudstjänst ska leva. Musiken följer kyrkoårets och årstidernas växlingar, och lägger som ett slags grundackord i vår tillvaro. 

Musiken tar vid där orden slutar och blir en plats där våra tankar ryms och där vi själva kan utvecklas.