Ekumenik

Ekumenisk högmässa

Ekumenisk högmässa med Jonathan Forsling, pastor i Equmeniakyrkan Hässelby och David Kindbom, kyrkoherde i Svenska kyrkan Hässelby. Söndag 22 januari, 11.00 i Hässelby Strands kyrka.

Predikan: Jonatan Forsling, pastor i Equmeniakyrkan Hässelby
Präst: David Kindbom
Musiker: Martin Ehntorp

Kyrklunch efter mässan.

Varmt välkommen!

Söndag 22 januari
Kl. 11.00
Hässelby Strands kyrka
Maltesholmstorget 8

Ekumenik handlar i grunden om relationer. Ekumeniskt arbete strävar efter att stärka den kristna gemenskapen i ord och handling.