Tillsammans med andra

De flesta av våra verksamheter står vi själva för, men vi har många samverkanspartners och ett brett nätverk med fruktbara samarbeten.

Hässelby församling har sedan länge ett väl fungerande och inarbetat samarbete med Hässelby Missionsförsamling. Tillsammans firar vi gudstjänst ett par gånger om året, uppmärksammar världsböndagen och arrangerar föreläsningsfrukostar en gång per termin.

Hej Hässelby är ett småföretagarnätverk startat på församlingens initiativ, där mest enmansföretag tillsammans blir en starkare aktör i konkurensen med andra.

Andra samarbetspartners är: