Du är inte ensam i din sorg

Du är inte ensam i din sorg

Kyrkan har lång erfarenhet av att stötta människor i sorg. Den här sidan vänder sig till både till dig som har drabbats av sorg och till dig som vill finnas där för någon som sörjer.

Under coronapandemin har vi särskilt blivit påminda om livets skörhet. Vi behöver ge varandra utrymme att sörja och sakna, men också skapa plats för vila och det i livet som ger glädje och hopp. Vi är många som minns någon som lämnat det här livet och du är inte ensam i din sorg.

Kyrkan ger stöd till dig som sörjer

Till kyrkan får du komma med din sorg. Här kan du få stödjande samtal med en präst eller diakon. Du kan också delta i en leva vidare-grupp där du får dela sorgen med andra i samma eller liknande situation. 

Sorgegrupp för barn och ungdomar

Sorgestöd för barn och ungdomar

Är du mellan 7-17 år och har förlorat ett syskon eller en förälder? Välkommen att delta i sorgegrupp under hösten-21 och våren-22.

Enskilda samtal

Vi erbjuder enskilda samtal som stöd och själavård. Vi för inte journal och har tystnadsplikt. Kontakta någon av oss, präster eller diakoner, för att boka tid för samtal.

Animation där en person lutar sig fram och vinkar till en annan.

Första hjälpen vid sorg

Ingen människa ska behöva vara ensam i sin sorg. Därför har vi samlat konkreta tips som gör det lite lättare för oss som medmänniskor att finnas där för någon som sörjer.