Diakoni – kyrkans utsträckta hand

Diakoni beskrivs ofta som kristen tro omsatt i handling. Omsorg för andra människor och att möta människor precis där de befinner sig i livet, i sorg såväl som i med- eller motgång – utan krav eller tanke på motprestation.

Diakoni beskrivs ofta som kristen tro omsatt i handling.

Vad är diakoni?

Diakoni är kyrkans medmänskliga omsorg. Diakoni betyder tjänst och vill visa på Guds närvaro i allt mänskligt liv. Att värna om medmänniskan och hålla människovärdet högt är diakonens stora uppgift. Diakoni beskrivs ofta som kristen tro omsatt i handling. Diakoni handlar om omsorg och ansvar för våra medmänniskor. Diakonen känns igen på sin gröna diakonskjorta och sitt diakonemblem.

Vi finns för dig
Diakonin är till för dig, oavsett ålder, social tillhörighet, religiöst intresse etc. Vi erbjuder enskilda samtal som stöd, vägledning eller själavård. Vi för inte journal eller något register. Samtalen är kostnadsfria och vi har tystnadsplikt. Vi samtalar om det som tynger dig och kan vid behov och om så önskas, finnas med i kontakter med myndigheter, sjukvård och kommun.

Kontakta oss gärna!

Sorgegrupp för barn

Barn och ungdomar som har förlorat en närstående erbjuds att delta i en sorgegrupp där man tillsammans med andra får möjlighet att bearbeta sina upplevelser och känslor.

Stöd och omsorg

Alla kan vi hamna i lägen då livet känns tufft och du är ledsen, orolig eller rädd. Då gör det skillnad att få samtala med någon som tar sig tid att lyssna på vad du tänker och känner. I kyrkan kallar vi sådana samtal för själavårdssamtal. Behöver du någon att prata med? Har du förlorat någon nära? Eller känner du att du vill bidra på något sätt? Kontakta oss under respektive flik.

Enskilda samtal

Vi erbjuder enskilda samtal som stöd och själavård. Vi för inte journal och har tystnadsplikt. Kontakta någon av oss, präster eller diakoner, för att boka tid för samtal.

Söndagar vid Villan

För dig som vill lära, växa, inspireras och utvecklas i din andlighet och kristna tro. OBS - ny plats! Vi ses i Hässelby Villastads kyrka och församlingshus.

Fynda på Tant Grön Second hand!

Tant Grön Second hand är stängd t o m oktober.

Tant Grön, second hand är normalt öppet på måndagar under samma tider som Café Världen, 13.00-15.00 i Hässelby Strands kyrka. Eftersom det pågår renoveringsarbeten i kyrkan är Tant Grön stängd. Vi återkommer när vi öppnar under hösten!

Café Världen

OBS! Vi fikar och umgås på torget i Hässelby Strand under ett par veckor p g a problem med ventilationen i kyrkan. Klockan 13.00-15.00. Välkommen!

Promenera tillsammans

Promenera tillsammans!

Fram t o m 20 juni och i augusti. Samling utanför Hässelby Strands kyrka kl. 10.00.

Diakoner