Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Hässelby Besöksadress: Maltesholmstorget 8, 16562 HÄSSELBY Postadress: BOX 4420, 16515 HÄSSELBY Telefon:+46(8)50599200 E-post till Svenska kyrkan Hässelby

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Diakoni

Kyrkans sociala arbete. Diakoni är att möta medmänniskan och hennes utsatthet på den plats och i den situation där hon just nu befinner sig – utan krav eller tanke på motprestation.

Diakoni är kyrkans utsträckta hand - en medmänsklig omsorg. Diakoni betyder tjänst och vill visa på Guds närvaro i allt mänskligt liv. Att värna om medmänniskan och hålla människovärdet högt är diakonens stora uppgift. Diakoni beskrivs ofta som kristen tro omsatt i handling. Diakoni handlar om omsorg och ansvar för våra medmänniskor. Diakonen känns igen på sin gröna diakonskjorta och sitt diakonemblem.

Diakonin är till för dig, oavsett ålder, social tillhörighet, religiöst intresse etc. Vi erbjuder enskilda samtal som stöd, vägledning eller själavård. Vi för inte journal eller något register. Samtalen är kostnadsfria och vi har tystnadsplikt. Vi samtalar om det som tynger dig och kan vid behov och om så önskas, finnas med i kontakter med myndigheter, sjukvård och kommun. Tveka inte att kontakta oss!

Kontakta oss

 

Samtal
Enskilt och i grupp
Stöd i sorgen
Själavård
Kvinnor utsatta för våld i nära relationer
Krissamtal
Kontakt med sorgehus
Sorgegrupp/stödgrupp
Hembesök
Föräldrastöd
Servicehus
Samhällskontakter
Psykiskt funktionshindrade
Missbrukare
Hemlösa familjer
Stöd för enskilda i möte med vård och sociala myndigheter
Frivilligarbete

Samtal

Här finner du någon att prata med. Enskilda samtal. Ibland känns livet tungt på grund av en svår livssituation.
Läs mer om samtal här.

Sorgesamtal – Sorgegrupp

Önskar du eller någon du känner stöd, vid svår sjukdom eller när någon har dött?
Kanske vill du ha någon att prata med eller träffa andra i samma situation?
Läs mer om Sorgesamtal här.

Stödgrupp för barn- och ungdomar som mist förälder eller syskon

Vi har många års erfarenhet av arbete med barn och familj i sorg och kris. Vi följer i stort Rädda Barnens program för barn och ungdomar i sorg. Vi ser också  på film, jobbar med bild och arbetar bl a med texter. Gruppen startas när vi har tillräckligt många deltagare. Sök upp mig om du tror att detta kan vara något för dig.

Ulrika Ingermark 08-505 99 217

Stödgrupp för föräldrar med barn, som mist sin partner

Föräldrarollen är särskilt i fokus i dessa grupper. Deltagarna får bearbeta sin egen sorg och samtidigt också stöd i hur man kan
hjälpa sina barn. Gruppen startas när vi har tillräckligt många deltagare.

Volontärer

Vi undrar om du kan tänka dig att arbeta som volontär? Vi vill önska dig välkommen till församlingens gemenskap!

Vi har redan idag många som arbetar som volontärer i vår församling. Utan den insatsen på många olika områden skulle vi inte kunna bedriva den verksamhet vi idag gör och som vi i framtiden vill bedriva.
De som redan är volontärer hos oss har fått en mycket fin gemenskap med våra församlingsbor och med varandra genom åren.

Kan du tänka dig: Att vara volontär i församlingen?
Kan du tänka dig: Att vara med som resurs på servicehusen eller på Café Oasen?
Kan du tänka dig: Att ansvara för kyrkkaffegemenskapen ibland, eller besöka någon som längtar efter mänskliga kontakter?
Kan du tänka dig: Att dela med dig av dina erfarenheter och kunskaper?

Du bestämmer själv omfattningen på din insats. Kanske har du egna förslag på vad du skulle vilja göra som volontär?

Diakoni betyder TJÄNST – tjänst för andra och varandra. Behoven är så stora att vi inte klarar det själva. Vi behöver dig!

Tag kontakt med diakon . Man får så mycket tillbaka själv av att vara volontär! Vi väntar på dig! Du behövs!