Diakoni – kyrkans utsträckta hand

Diakoni beskrivs ofta som kristen tro omsatt i handling. Omsorg för andra människor och att möta människor precis där de befinner sig i livet, i sorg såväl som i med- eller motgång – utan krav eller tanke på motprestation.

Vad är diakoni?

Diakoni är kyrkans utsträckta hand - en medmänsklig omsorg. Diakoni betyder tjänst och vill visa på Guds närvaro i allt mänskligt liv. Att värna om medmänniskan och hålla människovärdet högt är diakonens stora uppgift. Diakoni beskrivs ofta som kristen tro omsatt i handling. Diakoni handlar om omsorg och ansvar för våra medmänniskor. Diakonen känns igen på sin gröna diakonskjorta och sitt diakonemblem.

Vi finns för dig!
Diakonin är till för dig, oavsett ålder, social tillhörighet, religiöst intresse etc. Vi erbjuder enskilda samtal som stöd, vägledning eller själavård. Vi för inte journal eller något register. Samtalen är kostnadsfria och vi har tystnadsplikt. Vi samtalar om det som tynger dig och kan vid behov och om så önskas, finnas med i kontakter med myndigheter, sjukvård och kommun.

Kontakta oss gärna!

Diakoner