Det här är vi

Här kommer vi att löpande publicera korta intervjuer med de anställda i Hässelby församling.

Hemma i Hässelby

Mats Pyhäjärvi jobbar med barn och unga

Ann-Christin Lindström

En viktig röst

Ann-Christin svarar i telefonen om du ringer till Svenska kyrkan Hässelby.

Sigrid Bohlin

Osynlig vaktmästare?

Vår kyrkvaktmästare Sigrid Bohlin

Välkommen Roger!

Vi välkomnar vår nya präst Roger Gärtner.