Hässelby Strands kyrka

En tegelhög eller goda möjligheter till samlingar och möten? Det är hur som helst kyrkan mitt i byn.

Gå in i kyrkan här

Hässelby Strands kyrka och församlingsexpedition

- församlingens huvudkyrka, ligger i Hässelby Strands centrum nära T-banan. "Kyrkan mitt i byn”.

 

Hässelby Strands kyrka invigdes 1970

När kyrkklockorna ringde till helgsmål, lördagen den 19 december 1970, inför 4:e söndagen i advent invigdes Hässelby Strands kyrka och församlingshus av Biskop Helge Ljungberg. Ur biskopens tal: ”Glädje, tacksägelse, lovsång måste prägla vad som skall hända och verka inom dessa murar…”

Omvandlingen av Hässelby Strands centrum har börjat. Skanska bygger över 200 nya lägenheter som ska samlas kring ett nytt modernt torg med kyrkan i centrum.

Interiör Hässelby Strands Kyrka

Korväggen - Altartavlan

Varde ljus är namnet på de 35 silverglänsande relieferna i aluminium av skulptör Bertil Berggren Askenström (1986) som täcker 40 kvm av korväggen. Konstverkets bas består av 35 utmejslade aluminiumreliefer. I kompositionen ingår även ljusspel från dolda olikfärgade strålkastare.” Med rätt belysning av altarväggen, levande ljus och blommor i kyrkoårets färger blir det välkomnande.

Konstnären beskriver sitt verk ”Varde ljus” så här: ”Min målsättning för kompositionsarbetet har inriktats på att uttrycka en stark känsla av - den Guds kraftkälla - som genomströmmar levande och materia på vår planet - ut i universums kosmiska omätlighet. Det skulpturala bildspråket av aluminiumreliefer, utstrålar i korsform från korväggens centrala sektor - där altaret och dess silverkonst - skall samspela i en sakral meditativ helhetsvision - med vida associationer till den religiösa världsbilden. Vid centrum och till altaret finns jordnära bildupplevelser med anknytning till Kristi evangelium, grundad på de fyra evangelisterna, vars reliefskulpturer från vänster enl. Matteus, Marcus, Lucas, Johannes som man finner i de fyra väggnischerna. 

Kyrkorummet som symbol

Kyrkorummet ger oss en alldeldes särskild upplevelse av kraft och energi, av tröst och glädje.

Liturgiens uppgift är att söka uttrycka det som egentligen är outtryckbart. Där orden inte räcker till måste symbolspråket ta vid. Det fungerar genom det som vi hör i musikens olika uttryckssätt, genom det vi ser i färger och bilder och det som vi gör i rörelser och symboliska handlingar. Både orden i liturgin och kyrkorummet i sig är förkunnelse. Inte bara genom den andakt det slutna rummet skapar utan också när det är tyst och tomt. Kyrkor är ofta byggda i korsform, riktningen är från väster till öster. Riktningen mot öster är riktningen mot Kristus, vägen till ljuset och livet.

Beteckningen ”skepp” på kyrkans långhus är ett gammalt symboliskt ord, som möter på de flesta språk (grek navs, lat navis, eng nave) I konsten avbildas också kyrkan ofta just som ett skepp, som för sina trogna mot hamn. Bakom denna bild ligger berättelsen om Noaks ark såsom en förebild för frälsningen.

Att kvinnosidan eller ”spinnsidan” var den norra sidan förklaras av att under medeltiden hade Mariabilden sin plats där. Kvinnorna satte sig ”hos Maria”.

Ljusbärare

Kyrkan är ett andrum. Där kan vi uppleva en Närvaro som gör gott. Ibland är det skönt att få vara ensam i tystnaden med sina tankar. Att tända ett ljus som en ordlös bön till Herren för det eller dem som bekymrar och tynger oss, – eller som ett tack för detta förunderliga som kallas livet.

Dopfunt

Dopfuntens insats är tillverkad i silver. Bertil Berggrens Askenström har med en träklubba drivit i det plana silvergodset in en i rondellform försänkt relief. Skulptören ser i motivet något av hemligt budskap, där fyra stiliserade fiskar ger associationers både till Genesaret och till de fyra evangelisterna. I varje hörn finns också apostlabilder - ängeln för Matteus, lejonet för Markus, oxen för Lukas och örnen för Johannes. Gåva 1975 från Hässelby Strands kyrkliga damklubb.

Altare - Altarutsmyckning

Kyrksilvret invigdes 4:e söndagen i advent 1977. Nattvardssilver: Kalken, patén, oblatasken och kannan har ett ingraverat Kristusmonogram. I kalkens nod finns fem syntetiska rubiner. Kannans lock är korsformat och även den har fem syntetiska rubiner, handtaget är av ebenholtz.

Altarkorset har en diamantslipad bergskristall i mitten omgiven av en stiliserad törnekrans. Korset är skulpterat i Sterling silver. I korsets fot är inristat I.N.R.I = Jesus från Nasaret Judarnas Konung.

Ljusstakarna och vaserna har ett ingraverat Kristusmonogram.

Den kristna symboliken, som vill se sambandet mellan det gamla och det nya förbundet, betraktar den sjuarmade ljusstaken som en profetia om Kristus, den kommande Messias. Det mellersta ljuset blir då bilden av honom, som skall komma och säger ”Jag är världens ljus”. Nu när han har kommit har det mellersta ljuset bytts ut mot bilden av honom, mot korset. Koret med altaret kallas i Nya testamentet Herrens bord (1 Kor 10:21) och symboliserar alltså det bord där Jesus instiftade nattvarden)

Predikstol

Predikstolsklädet är komponerat av  Margit Centerdal (skänkt av syföreningen).  När predikan under medeltiden började bli mer vanlig igen och kyrkorna växte i storlek blev det av akutstiska skäl nödvändigt att flytta predikopulten längre ned i kyrkorna. Efterhand flyttades den också högre upp, på norrväggen eller på en pelare. Sin nuvarande form fick predikstolen på 1600-talet, då den ofta utformades mycket praktfullt.

Textil

Treenigheten av Lena Lyrén. Invigd den 18 oktober 1992, skänkt av Hässelby Strands kyrkliga syförening.

Bilden bygger på triangeln som treenighetssymbol. Enbart när triangeln är vänd med spetsen uppåt och alla dess sidor är lika långa är den en treenighetssymbol. Gud, Sonen och Den Helige Ande. Sidorna och vinklarna kan vara olika och syftar då på mänskligheten! Om triangeln står med likbenta sidor symboliserar den demonerna. Dessa tankar har sysselsatt människor under många tidsrymder och finns dokumenterade av den grekiske filosofen Xenotrades på 300-talet f.Kr. (Omvänt, med spetsen nedåt, symboliserar triangeln den omvända treenigheten dvs den onda makten)

Ramen leker med möjligheter av trianglar i gudomlig, mänsklig eller demonisk symbolform. Den mörka ramen, svart men övergående i grönt, symboliserar sorgen, eftertanke, vilken övergår i hopp, det sista vi mister, att allt blir bra i förtröstan på Den Helighe Ande, Gud Fader och Hans Son, Jesus Kristus. Hav tröst!

HISTORISK ÅTERBLICK

Planering av en församlingsbyggnad i Hässelby påbörjades i början av 1950-talet. Vid Maltesholmstorget reserverades en 860 kvadratmeter stor tomt och på denna finns nu kyrkan och församlingshuset.

1960 28 mars beslutade Spånga kyrkofullmäktige att låta uppföra församlingsbyggnad i Hässelby Strand.

1962 Hässelby blev en självständig församling 1 januari.

1963 Året efter att Hässelby blivit en självständig församling tillsattes en projekteringskommitté. Arkitekt J O Fuchs hade redan då gjort ett skissförslag till församlingsbyggnad. Efter omarbetning av ritningen och diverse förseningar kom byggnadsarbetet så småningom igång. Byggnadsfirman Anders Diös AB antogs som generalentreprenör.

1968 inför grävning och sprängning byggdes i november ett plank runt tomten. I början av mars 1969 började huset ta form. Den ursprungliga ritningen har ändrats flera gånger eftersom behovet av lokaler har förändrats. Genom utvidgat sprängningsarbete har en hel källarvåning erhållits och församlingshusets totala yta är nu 2000 kvm. Byggnadsarbetet efter projekteringen kan följas i kommitténs protokoll med närmare 500 paragrafer, alltifrån den 18 april 1967.
1970 Efter 15 års planering och två års byggnadsarbete invigdes Hässelby Strands kyrka av biskop Helge Ljungberg lördagen den 19 december 1970.

BYGGLEDNING
Åke Lindegréns Konsult. Ing.byrå AB, Uppsala. Ingenjör Uno Söderlund, byggledare. Ingenjör Lennart Bohlin, platskontrollant.
GENERALENTREPRENÖR
Byggnadsfirman Anders Diös AB, Stockholm
UNDERERTREPRENÖRER
VÄRME & SANITET
AB Installatör, Stockholm
VENTILATION
Industri AB Ventilation, Stockholm
EL-INSTALLATION
Installationsfirman Elfaktor, Vällingby
KONSULTER
ARKITEKT
Arkitekt SAR J. O. Fuchs Arkitektkontor AB, Södertälje
KONSTRUKTÖR
Kjellgren & Mellin Konsult. Ing.byrå AB, Stockholm
VVS-KONSULT
Axlander och Rosell Konstruktionsbyrå, Stockholm
EL-KONSULT
Gösta Sjölander Konsult. Ing.byrå, Stockholm
INREDNING
MÖBLER OCH TEXTILIER
 NK-inredning, Stockholm
ALTARE, KYRKBÄNKAR OCH ÖVRIG TRÄINREDNING I KYRKORUM
Bröderna Färnqvist Möbelfabrik, Sala
ORGEL  
Grönlunds Orgelbyggeri, Gammelstad
KYRKKLOCKOR
Bergholtz Klockgjuteri, Sigtuna

KORTFATTAD BESKRIVNING

Grundläggning på berg. Stommen av bärande grundmurar och innerväggar av betong. Bjälklag av betong, stål samt element av betong. Bärande ytterväggar av fasadtegel och synliga ytor av naturbetong. Yttertak av trä belagt med papp och kopparplåt.