Barnkörer - kom och sjung med oss!

I körerna träffas barn från olika skolor, får sjunga sånger i olika stilar och får en bra grund att utveckla sin röst och musikalitet. På kören får vi ett sammanhang, träffar nya kompisar och har kul tillsammans.

Genom att koppla ihop kroppen med rösten får vi tillgång till hela vår musikalitet och kreativitet, och alla barn ska få tillgång till sin egen unika röst. På kören sjunger och (ibland) dansar vi!

Körerna övar på torsdagar i Hässelby Villastads församlingshus, Riddersviksvägen 116.

Våra barnkörer är uppdelade i tre körer:

GULLVIVORNA
Åk F-2
Övar: Torsdagar, 15.00-15.30

MANDELBLOMMORNA
Åk 3-4
Övar: Torsdagar, 15.45-16.30

KATTFÖTTERNA
Åk 5-7
Övar: torsdagar, 16.45-18.00

För mer info och anmälan kontakta:
Sofia C Nordström, körledare: 076-5358245 
sofia.carlsson-nordstrom@svenskakyrkan.se