Barn och familj

Vi vill ge barn och familjer en positiv bild av kyrkan som en plats dit man alltid är välkommen. I vår verksamhet vill vi ge barnen ro och tid att utveckla sin skaparkraft. Vi vill hjälpa dem att utveckla sin förmåga till goda värderingar, trygghet, gemenskap och empati.

I förskolan träffar du:

Eva Linell, förskollärare/samordnare
Jennie Jansson, förskollärare
Viktoria Gotosis, barnskötare  
Helena Olsson, barnskötare

Tel 505 99 226