Bryt en tradition! Julinsamlingen 2020

Bryt en tradition!

Tillsammans kan vi stoppa tvångsäktenskap, könsstympning och andra övergrepp. Du kan vara med och förändra detta, påverka till det bättre. Stötta gärna Svenska kyrkans internationella arbete genom att skänka den finaste av gåva – en där du är med och bidrar till förbättrade villkor för de mest utsatta.

Det är hög tid att bryta skadliga traditioner. Tillsammans kan vi stoppa tvångsäktenskap, könsstympning och andra övergrepp. Vi lever alla under samma himmel och har samma rättigheter. Men beroende på var vi föds, eller vilket kön vi har, ser verkligheten olika ut.

Traditioner är viktiga för oss. Det blir extra tydligt under julen, en av våra största kristna högtider. Traditioner är invanda seder och bruk, språk och värderingar som förs vidare från generation till generation. Ofta skapar de en trygg ram runt våra liv, oavsett var i världen vi lever.

Men en del traditioner är skadliga. Tvångsäktenskap, könsstympning och andra övergrepp drabbar många flickor runtom i världen. Varje dag gifts fler än 30 000 flickor bort, en del inte äldre än 10 år. Var tredje flicka utsätts för våld under sitt liv – bara för att hon är flicka. Skadliga sedvänjor, strukturer och normer berövar flickor och kvinnor makten över sina liv. Det kan vi inte acceptera!

Som kyrka har vi särskilt ansvar

I många länder har människor större förtroende för religiösa ledare än för politiker och myndigheter. Därför är det avgörande att religiösa företrädare tar avstånd från exempelvis tvångsgifte, könsstympning och andra övergrepp. Act Svenska kyrkan har en unik möjlighet att samarbeta med andra religiösa aktörer och förändra förtryckande strukturer, oavsett om de finns inom kyrkan eller i övriga delar av samhället.

Tillsammans med andra kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan för mer rättvisa samhällen, där flickor och kvinnor kan göra sina egna val. Tillsammans kan vi bryta skadliga traditioner!

Var med i kampen för alla flickors rätt till ett värdigt liv. Swisha din gåva till julinsamlingen: 900 1223!

Studiobild på flicka som är lucia.

Lucia bröt en tradition

Legenden om Lucia är en berättelse om en flickas kamp för sitt liv, sin tro och sin värdighet. Än idag kämpar många flickor mot normer och traditioner som fråntar dem deras rättigheter.

Närbild på flickor som håller hand.

Könsstympning av flickor och kvinnor ger men för livet

Könsstympning är ett av de mest brutala sätten att frånta flickor och kvinnor rätten till sin kropp och sina liv. En del flickor könsstympas för att de ska bli attraktiva på äktenskapsmarknaden.

Illustration med tre flickor där en visas i gul färg

Det könsrelaterade våldet måste få ett slut

Könsrelaterat våld riktat mot kvinnor och flickor är en av de vanligaste förekommande kränkningarna av mänskliga rättigheter. Under coronapandemin ökar våldet lavinartat.

Illustration som visar en man och en liten flicka

Fler än 30 000 flickor gifts bort varje dag

Tvångsäktenskap är ett faktum i många delar av världen och verkligheten kan vara grym. Flickor ses i en del kulturer som egendom som män betalar för eller får betalt för.

Bryt en tradition – ge en gåva

Bli månadsgivare
Swish: 9001223
Bankgiro: 900-1223
Plusgiro: 90 01 22-3

Från utlandet:
SWIFT/BIC: NDEASESS,
IBAN: SE32 9500 0099 6042 0900 1223

Stort tack för ditt stöd!