Begravning

Det är viktigt att få ett värdigt farväl. Begravningsgudstjänsten i Svenska kyrkan fungerar som en ritual för avsked.

Det är viktigt att ta farväl

Särskilt viktigt är det vid livets slutliga avsked - döden. Seder i samband med en begravning fyller grundläggande mänskliga behov av trygghet och kontinuitet. Begravningsgudstjänsten i Svenska kyrkan fungerar som en ritual för avsked.

Den kan bli en akt av kärlek till den avlidne. Där kan vi tacka för vad den döde givit oss. Vi kan be om förlåtelse för det som inte blev som vi hoppades i vår relation och be om försoning för det som brustit mellan oss. Prästen lyser frid över den avlidne och överlåter henne i Guds gemenskap och evig frid.

Bokning
Bokning av begravning sker i första hand genom din begravningsbyrå. 

Våra lokaler för begravningskaffe
Lokal för minnesstund efter begravningen i Hässelby Strands församlingshus
Lokal för minnesstund efter begravningen i Hässelby Villastads församlingshus

Gravplats i Hässelby
Vänligen kontakta Stockholms kyrkogårdsförvaltning.
E-post: kyrkogardsforvaltningen@stockholm.se
Telefon: 08-508 30 100 (vx)