Begravning

Det är viktigt att få ett värdigt farväl. Begravningsgudstjänsten i Svenska kyrkan fungerar som en ritual för avsked.

Med anledning av Coronaviruset

Vi har all respekt och förståelse för den oro man kan känna i spåren av Coronaviruset. Under rådande omständigheter kan man behöva göra vissa anpassningar av begravningsgudstjänsten. Kontakta oss gärna för råd och stöd för ett fint och värdigt avsked av din närstående.

För dig som ska ordna med en begravning

Ta kontakt med oss i församlingen för råd och stöd i din situation, vi hjälper dig!

I tider av risk för smittspridning är det klokt att begränsa antalet personer som kommer till kyrkan för att kunna hålla avstånd till varandra. Även här kan vi rådgöra med dig vad som lämpar sig i våra kyrkor.  

Ni kan välja att flytta fram begravningsgudstjänsten till en tidpunkt då det passar alla som vill delta. Ett alternativ är att först genomföra en kremering inom 30 dagar från dödsfallet, för att senare ha en urnbegravning. Detta ska ske inom 1 år.

Vissa begravningsentreprenörer har möjlighet att sända begravningsgudstjänsten live, vilket kan vara ett alternativ för de som inte kan komma till kyrkan.

För dig som ska gå på begravning

Om du känner dig minsta sjuk, gå inte på begravningen av hänsyn till andra. Smittorisken är stor nu.

– Respektera avstånd till andra människor, och undvika att ta i hand när du hälsar.
– Tvätta händerna innan och efter ceremonin.
– Ta med näsdukar och handsprit. 

På Folkhälsomyndigheten kan du läsa fler rekommendationer: 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

 

Det är viktigt att ta farväl

Särskilt viktigt är det vid livets slutliga avsked - döden. Seder i samband med en begravning fyller grundläggande mänskliga behov av trygghet och kontinuitet. Begravningsgudstjänsten i Svenska kyrkan fungerar som en ritual för avsked.

Den kan bli en akt av kärlek till den avlidne. Där kan vi tacka för vad den döde givit oss. Vi kan be om förlåtelse för det som inte blev som vi hoppades i vår relation och be om försoning för det som brustit mellan oss. Prästen lyser frid över den avlidne och överlåter henne i Guds gemenskap och evig frid.

Bokning
Bokning av begravning sker i första hand genom din begravningsbyrå. 

Våra lokaler för begravningskaffe
Lokal för minnesstund efter begravningen i Hässelby Strands församlingshus
Lokal för minnesstund efter begravningen i Hässelby Villastads församlingshus

Gravplats i Hässelby
Vänligen kontakta Stockholms kyrkogårdsförvaltning.
E-post: kyrkogardsforvaltningen@stockholm.se
Telefon: 08-508 30 100 (vx)