Sorgegrupp för barn

Barn och ungdomar som har förlorat en närstående erbjuds att delta i en sorgegrupp där man tillsammans med andra får möjlighet att bearbeta sina upplevelser och känslor.

Inte tänkt som en akut krisgrupp
Sorgegruppen är inte tänkt som en akut krisgrupp. Det är lämpligt att det gått minst sex månader efter dödsfallet och det är inget hinder att förlusten skedde för flera år sedan. 

Bearbeta känslor
I gruppen får man bearbeta sin sorg genom att samtala, skriva och måla kring olika teman. Vi inleder varje tillfälle med fika.

Rädda barnens program 
Verksamheten leds av diakoner i Svenska kyrkan och följer Rädda Barnens program för barn och ungdomar i sorg.

Anmälningar
Anmälningar tas emot kontinuerligt och grupp startas efter behov. Barn och ungdomar deltar kostnadsfritt.

KONTAKTA OSS