Barn

Vad är väl viktigare än våra barn? Vi värnar om barnen i Svenska kyrkan Hässelby och erbjuder verksamheter för barn i olika åldrar.

Allmän förskola

Kyrkans allmänna förskola ligger idylliskt i Hässelby Villastad. Vi huserar i ljusa, fina lokaler i Hässelby Villastads församlingshus.

Babysång

Sommaruppehåll t o m 7 september. Vi ses till hösten!

Öppen förskola

Sommaruppehåll t o m 7 september. Vi ses till hösten!

Tisdagsklubben

Sommaruppehåll t o m 7 september. Vi ses till hösten!

Välkommen att sjunga i kör! Vi har barnkörer för olika åldrar.

I körerna träffas barn från olika skolor, får sjunga sånger i olika stilar och får en bra grund att utveckla sin röst och musikalitet.

Skolkyrkan

Skolkyrkan i Hässelby vill vara en resurs för barn, ungdomar och personal inom skolan, som kunskapsförmedlare, samtalspartner och traditionsbärare.

Söndagsskolan

Välkommen till söndagsskolan alla barn! Söndagar kl. 11.00 i Hässelby Strands kyrka. OBS! Ingen söndagsskola när det är familjegudstjänst, följande datum: 19/3, 23/4 samt 14/5.

Dop

Dopet är öppet för alla, för barn såväl som vuxna. Dopet är en högtid förknippad med glädje, en gåva för livet och en väg in i den kristna gemenskapen. Du blir en del av den världsvida kyrkan. Men för många är dopet också en stark familjetradition.

Sorgegrupp för barn

Barn och ungdomar som har förlorat en närstående erbjuds att delta i en sorgegrupp där man tillsammans med andra får möjlighet att bearbeta sina upplevelser och känslor.