Årskurs 7-9

Kyrkan och musiken

Orgeln – instrumentens drottning
Kom och få en inblick i vår fantastiska och maffiga (enmans) orkester. I en upplevelse för både öron och ögon visar vi kyrkans orgel, spelar och svarar på frågor.

Plats: Hässelby Strands kyrka och Hässelby Villastads kyrka

Psalm - Musikhistoria

Våra psalmer är en kulturskatt att värna om: rötter bakåt i tiden i svensk tradition, som idag tillsammans med andra länders tonspråk och rytmer bildar en mångfald. Kyrkomusik – är det en speciell sorts musik? Vi samtalar och berättar.

Plats: Hässelby Villastads kyrka

Traditioner är viktiga!

Traditioner berikar våra liv och till­hör vår kulturskatt. Med vårt mång­kulturella samhälle idag tillförs vi många nya traditioner, men också de vi tror är ursvenska har ofta ett an­nat ursprung. De flesta av våra tra­ditioner och festdagar är sprungna ur kyrkans liv och historia men också andra profana har viktiga budskap att föra vidare.

Plats: Allhelgona och Halloween träffas vi på griftegården. Advent och jul hos er i skolan. Fasta-påsk i Hässelby strands kyrka.

Livskunskap

Årskurs 7

Bästa sättet att få en kompis är att själv vara en. Att våga ta egna beslut och känna att man inte är ensam om problem. Vi samtalar, diskuterar och har övningar kring samarbete, kam­ratskap och relationer. Mycket av innehållet hämtar vi från praktiska etikmaterial anpassat efter nivå och grupp.

Plats: klassrummet. Antal lektioner kommer vi överens om med dig.

Relationer

Årskurs 8-9

Vi tittar på film och utifrån den dis­kuterar vi med ungdomarna om re­lationer, föräldrar, kärlek och sex.

Plats: Hässelby Strands församlingshus

Livet och döden i olika religioner

Årskurs 8-9

Vi hyr in en guide från någon av de stora världsreligionerna som jämför de olika religionernas sätt att se på livet och döden.

Plats: Klassrummet eller hos oss

Religionsundervisning

Årskurs 7

När ni läser om kristendomen och om kyrkans roll, välkommen att ringa oss. Vi medverkar vid lektio­ner, ordnar studiebesök, ordnar frå­gestund kring elevernas frågor. Vi berättar hur det är att arbeta i kyrkan och vad vi gör. Hur uppstod kristen­domen? Vad tror kristna på idag? Kontakta oss med era önskemål så försöker vi ordna det.

Plats: klassrummet eller hos oss

Kris och katastrof ­när livet gör ont

När det ofattbara drabbar en elev, klassen eller personalen. Vi står till förfogande som ett stöd och som en resurs. Vi är med i stadsdelsförvaltningens krisgrupp och har lång erfarenhet av krisarbete.

Plats: beroende av aktuellt behov

Lathund till de kyrkliga handlingarna

Årskurs 7-8

Dop, konfirmation, vigsel, begrav­ning, nattvard. Livets alla olika ske­den har en egen rit i kyrkan. Dessa riter har haft stor betydelse i samhäl­let, både i yrkeslivet och privat livet. Vi berättar mer om hur och varför.

Plats: Hässelby Villastads församlingshus eller Hässelby Strands församlingshus