Årskurs 3-6

Psalmprojekt

Årskurs 3

Psalmboken är en ovärderlig kultur­skatt, spännande att lära känna. I samarbete med våra kyrkomusiker hittar vi sångglädjen i både gamla och nya psalmer. Projektet avslutas med en konsert tillsammans med hela lågstadiet. Man kan också föl­ja upp med en eftermiddags- eller kvällskonsert dit föräldrarna bjuds in.

Plats: skolan och kyrkan

Orgeln – instrumentens drottning

Kom och få en inblick i vår fantastiska och maffiga enmans­orkester.  I en upplevelse för både öron och ögon visar vi kyrkans orgel, spelar och svarar på frågor.

Plats: Hässelby Strands kyrka och Hässelby Villastads kyrka

Bibeläventyret

Årskurs 4

Gamla Testamentet
Kan du tänka dig att rappa 10 Guds bud? I bibeläventyret tar vi oss ige­nom Gamla Testamentets böcker. Vi bygger en karta i klassrummet över de länder där berättelserna utspelade sig. Med det muntliga berättandet, rörelser, ramsor, bilder och musik lär sig barnen berättelserna. De kän­ner igen Josef i brunnen, prinsen av Egypten, och många andra som finns i vår kulturskatt, i musiken och konsten inte minst. 3 st 90-minuterslektioner.

Plats: ert klassrum


Årskurs 4-5

Nya Testamentet
Förutsätter att klassen haft bibel­äventyret GT. Vi fortsätter med att berätta om Jesus liv och verk samt om de första kristna. 2 st 90-minuterslektioner.

Plats: ert klassrum

Traditioner är viktiga!

Årskurs 5-6

Traditioner berikar våra liv och till­hör vår kulturskatt. Med vårt mång­kulturella samhälle idag tillförs vi många nya traditioner men också de som vi tror är ursvenska har ofta ett annat ursprung. De flesta av våra tra­ditioner och festdagar är sprungna ur kyrkans liv och historia men också andra, profana, har viktiga budskap att föra vidare.

Plats: Allhelgona och Halloween träffas vi på grif­tegården. Advent och jul hos er i skolan och Fasta-påsk i Hässelby strands kyrka

Livskunskap

Bästa sättet att få en kompis är att själv vara en. Att våga ta egna beslut och känna att man inte är ensam om problem. Vi samtalar, diskuterar och har övningar kring samar­bete, kamratskap och rela­tioner. Mycket av innehållet häm­tar vi från praktiska etikma­terial anpassat efter nivå och grupp.

Plats: klassrummet. Antal lektioner kommer vi överens om med dig.

Begravning

Årskurs 4

Döden är inte längre en naturlig del av livet. Därför kan en begrav­ning ofta upplevas skrämmande och många barn skapar egna fantasier. För att motverka det visar vi elev­erna hur en begravning går till. Barnen får också se och upptäcka en riktig kista. Efteråt pratar vi om dö­den och livet. Du som lärare får ett brev till föräldrarna som förklarar vad barnen är med om. Vi medverkar gärna på ert föräldrarmöte och berät­tar mer.

Religionsundervisning

När ni läser om kristendomen och om kyrkans roll, välkommen att ringa oss. Vi medverkar vid lektio­ner, ordnar studiebesök, ordnar frå­gestund kring elevernas frågor. Vi berättar hur det är att arbeta i kyrkan och vad vi gör. Hur uppstod kristen­domen? Vad tror kristna på idag? Kontakta oss med ert önskemål så försöker vi ordna det.

Plats: klassrummet eller hos oss

Kris och katastrof - när livet gör ont

När det ofattbara drabbar en elev, klassen eller personalen. Vi står till förfogande som ett stöd och som en resurs. Vi är med i stadsdelsförvaltningens krisgrupp och har lång erfarenhet av krisarbete.

Plats: beroende av aktuellt behov