Allmän förskola

Kyrkans allmänna förskola ligger idylliskt i Hässelby Villastad. Vi huserar i ljusa, fina lokaler i Hässelby Villastads församlingshus.

OBS! Påsklovsstängt v. 15.

Allmän förskola

I Hässelby Villastads församlingshus finns vår förskola. Den drivs som allmän deltidsförskola vilket innebär att barnen kommer till oss tre timmar om dagen, lovfria vardagar, under skolans terminer.

Våra öppettider är 9-12. Barnen som kommer till oss är mellan tre och fem år och går ofta även i pedagogisk omsorg eller har en förälder som är hemma. Det finns två fasta barngrupper med plats för totalt 30 barn. Medlemskap i Svenska Kyrkan är inte ett krav utan alla barn är lika välkomna.

Arbetar efter förskolans läroplan
Vi arbetar självklart efter förskolans läroplan och lägger stor vikt vid kamratskap och allas lika värde. Skapande aktiviteter, Mini-Röris, sångstunder, experiment, språklekar, mattelekar och olika former av teman och samlingar varvas med barnens val och fria lekar.

Förskolan är avgiftsfri och har en egen kö. Skriv ut en köblankett (eller kontakta oss så skickar vi en), fyll i den och skicka eller lämna till förskolan. Ködatum är den dag då anmälan kommer in till förskolan.

Synpunkter eller klagomål
Synpunkter eller klagomål som rör förskolan lämnas muntligt via telefon, mejl eller brev. I första hand kontaktar du en pedagog på förskolan eller förskolechefen, i andra hand Kyrkoherden. Om du lämnar kontaktuppgifter kommer du att få veta hur klagomålet hanteras, men det går också bra att lämna klagomål anonymt via brev till Svenska kyrkan Hässelby. Alla kontaktuppgifter finns på hemsidan under ”Kontakt”.

Kontakta oss gärna om du har frågor om förskolan:
Tel: 08-505 99 226
Rektor: eva.linell@svenskakyrkan.se