Alla åldrar

Här finns verksamheter som har en bredare målgrupp.

Olika gudstjänstformer

Varje söndag klockan 11. Men också på onsdagar och en del andra dagar med.

Konsert & kultur

Kyrka och kultur hör tätt ihop. Svenska kyrkan Hässelby har konserter med en stor bredd av olika genrer.

Dop

Dopet är öppet för alla, för barn såväl som vuxna. Dopet är en högtid förknippad med glädje, en gåva för livet och en väg in i den kristna gemenskapen. Du blir en del av den världsvida kyrkan. Men för många är dopet också en stark familjetradition.