Advent

Adventstid

På söndag den 28:e är det första advent. Adventstiden är en glad tid när vi väntar på att fira att Jesus föddes. Ordet advent betyder ankomst – vi väntar på någon som ska komma.

Adventsprogram

Söndag 28 november
Första advent

09.30 Familjegudstjänst 
Hässelby Villastads kyrka
Jacob Hartman, Martin Ehntorp, Cecilia Olsson sång av Mandelblommorna och Kattfötterna

11.00 Högmässa  
Hässelby Strands kyrka

Jacob Hartman, Malin Gyllenhög, Mona Ehntorp Hässelby Kammarkör, Håkan Jonsson, trumpet

17.00 Sjung in advent   
Hässelby Strands kyrka
Ingegerd Häller, Martin Ehntorp, Cecilia Olsson, Mona Ehntorp och Hässelby Kammarkör, Håkan Jonsson, trumpet

19.00 Sjung in advent   
Hässelby Villastads kyrka
Ingegerd Häller, Martin Ehntorp, Cecilia Olsson, Mona Ehntorp och Hässelby Kammarkör, Håkan Jonsson, trumpet

En adventsstjärna lyser i ett fönster.

Advent

Adventstiden är en glad tid när vi väntar på att fira att Jesus föddes. Ordet advent betyder ankomst – vi väntar på någon som ska komma. Läs mer om advent och vad bibeltexterna i kyrkan handlar om under adventstiden.