ACT Svenska kyrkan - tillsammans för Ukraina

De viktigaste behoven i nuläget är mat, vatten och hygienartiklar, liksom filtar och madrasser.

Tillsammans för Ukraina

När vi nu går in i fastan gör vi det med det ohyggliga faktumet att det återigen är krig i Europa. Putins invasion av Ukraina är ett flagrant brott mot internationell rätt och allt det som vi sedan andra världskriget gemensamt i världen arbetat för att upprätthålla – demokrati, respekt för mänskliga rättigheter, internationella överenskommelser och konventioner.

Medan striderna pågår och Putins militärkonvoj rullar närmare Kiev har över en halv miljon ukrainare, mestadels kvinnor och barn, på bara några dagar flytt över gränsen från Ukraina och flera hundratusen är på flykt inom landet. Många har inte fått med sig några tillhörigheter och är väldigt utsatta under de vinterförhållanden som råder.

Genom ACT-alliansen, som Act Svenska kyrkan är en del av, är vi redan igång med humanitära insatser både i Ukraina och i grannländerna. De viktigaste behoven i nuläget är mat, vatten och hygienartiklar, liksom filtar och madrasser. Vår insamling är öppen och vi uppmanar församlingar och engagerade att sprida information om möjligheten att ge pengar till stöd för de drabbade.

Viljan att hjälpa till är stor, men en av de stora utmaningarna är att hjälpen väller in okoordinerat från alla håll. Kyrkorna i Europa spelar en stor roll och är redan på plats. När Lutherska världsförbundet (LVF), som har sex medlemskyrkor i regionen, nu rustar för att stödja de lokala kyrkornas insatser under krisen är det också en påminnelse om att LVF föddes i ruinerna av andra världskriget och att det ekumeniska samarbetet för att bistå flyktingar är en del av vår kärna som kyrka. Tillsammans i de globala ekumeniska allianserna har vi en stor roll att spela när det gäller ett professionellt och samordnat stöd till människor på flykt.

Samtidigt står vi enade som ACT-medlemmar i olika länder och kräver ett omedelbart slut på våldet i Ukraina. All användning av dödligt väpnat våld för att lösa tvister är oacceptabelt och måste upphöra omedelbart. Fred och respekt för internationell rätt och etablerade nationella gränser måste återställas, utan dröjsmål.

Vi uppmanar alla partner att öka de diplomatiska ansträngningarna och minska spänningarna för att förhindra en humanitär katastrof, som kan drabba miljontals oskyldiga människor. I synnerhet uppmanar ACT-alliansen alla partner att följa internationell humanitär rätt och skydda civila och undvika förlust av människoliv.

Vi lever alla under samma himmel och vi delar samma jord, som en mänsklighet. Det är med smärta vi återigen erfar att när en kroppsdel lider, så lider också alla de andra. När vi går in i fastan påminns vi om att vi har ett ansvar att fördela och förvalta skapelsens gåvor så att de räcker till alla. Medan vi ber och gör det vi kan för våra medmänniskor i Ukraina är det också viktigt att komma ihåg att det finns fler kriser som fortsatt behöver vår uppmärksamhet och vårt stöd.

Act Svenska kyrkans arbete för fred, rättvisa och försörjning pågår årets alla dagar. Fasteaktionen 2022 är nu i gång och bjuder oss att reflektera över hur vi tillsammans i den världsvida kyrkan kan bidra till en bättre värld för alla människor. Pengarna som samlas in går dit de behövs bäst och där de gör störst skillnad.

Tack för att du och din församling är en del av det arbetet!

Erik Lysén
Chef Act Svenska kyrkan

Pengarna som samlas in går dit de behövs bäst och där de gör störst skillnad.

Akut insamling

Act Svenska kyrkan agerar för Ukraina

Kriget i Ukraina drabbar många. Läget är akut! Behoven är stora och fortsätter att öka. Våra lokala partner finns på plats och stöttar befolkningen. Humanitära insatser pågår och fler förbereds. Din gåva behövs!

Act Svenska kyrkan

Tillsammans med kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor, och agerar snabbt när katastrofen inträffar.