Foto: Kajsa Åslin

Teresia och Kenneth provtänker kring biskopsrollen

Här kan du i efterhand se sändningen från förre ärkebiskop Anders Wejryds samtal med de två kvarvarande biskopskandidaterna Teresia Derlén och Kenneth Nordgren. Samtalet ägde rum på Kyrkans Hus i Sundsvall den 2 maj, inför den andra och avgörande omgången av biskopsvalet i Härnösands stift. 

 

Programmet inleds med en kort andakt med Lovisa Schmidt, kyrkoherde och Otto Ratz, kyrkomusiker, båda Sundsvalls församling.

Därefter tar Anders Wejryd vid för att leda ett samtal med Teresia Derlén och Kenneth Nordgren. Under samtalet får kandidaterna möjlighet att provtänka kring biskopsrollens möjligheter och dilemman. Det kom att handla om ledarskap, gudstjänstformer, ekumenik, samspelet med förtroendevalda och vigningstjänst, med mera.

Programmet pågår i 1,5 timme.