Foto: Maria Lundström Pedersen

Viktiga möten på samiska kyrkodagar

I helgen var Sylvia Sparrock från Järpen värd för de samiska kyrkodagarna i Arvidsjaur, ett arrangemang som lockade över 400 samer från hela Sapmi. "Vi är ett folk som bor i fyra länder och det är så otroligt viktigt för oss att mötas", säger Sylvia Sparrock, ordförande i Samiska rådet i Svenska kyrkan.

Deltagarna i kyrkodagarna har haft möjlighet att delta i gudstjänster, seminarier och kulturella arrangemang.
- Den samiska gemenskapen är viktig, att vi får möjlighet att träffas kring frågor om samiskt kyrkoliv och andra viktiga samiska frågor. Särskilt glad är jag över de 30-tal samer från Ryssland som deltagit, det är viktigt att de är här och med i gemenskapen, säger Sylvia Sparrock.

Ett 20-tal seminarier, panelsamtal, konserter och filmvisningar fanns på kyrkodagarnas program, om allt från jojk i kyrkan och samisk kyrkokonst, till samtal om klimatfrågor och andra samhällsfrågor som behovet av en sannings- och försoningskommission.

Parallellt med kyrkodagarna hölls också ett ungdomsläger.
-Det glädjer mig också. Ungdomarna behöver få möjlighet att stärka sin identitet och sitt språk. I lördags hade de en fantastiskt fin gudstjänst på lägret, berättar Sylvia Sparrock.

De samiska kyrkodagarna har tidigare arrangerats i Jokkmokk (2004), Enare, Finland (2009) och Mo i Rana, Norge (2013). Vid söndagens avslutande mässan överlämnades dagarna till Finland som är värd år 2021.

Kajsa Åslin
2017-06-20

Följ samiska kyrkodagarna på film

Det händer mycketpå de samiska kyrkodagarna: gudstjänster, seminarier, kultur. En del av utbudet filmas och läggs kontinuerligt ut på webben, så att även du som inte kunde åka till Arvidsjaur/Árviesjávrrie kan ta del av det.

Se filmerna här.