Vibyggerå gamla kyrka

Vibyggerå gamla kyrka uppfördes under slutet av 1200-talet eller början av 1300-talet och är gjord av sten.

Kyrkorummets inredning med altaruppsats, predikstol, den tredelade läktaren och den slutna bänkinredningen är från 1700-talet. Korfönstrets skulpterade inramning är tillverkad av den kände bildhuggaren Johan Edler den äldre på 1760-talet. Läktartaket, läktarbarriären och bänkgavlarna dekorerades omkring år 1740 av kyrkomålare Eric Fellström

Från mitten av 1300-talet till år 1516 finns inga dokument rörande Vibyggerå. Det sistnämnda året försågs socknen med en kyrkklocka. Vapenhuset av sten har sannolikt fogats till långhuset under medeltiden. Vid mitten av 1600-talet ersattes den då raserade sakristian av sten med en sakristia av liggtimmer. Under 1600-talet eller 1700-talet försågs kyrkan med det höga sadeltaket.

År 1314 var Vibyggerå ett eget pastorat, men blev under mitten av 1300-talet efter digerdöden annex under Nordingrå, som då var prosteri för hela Ångermanland. Digerdöden ödelade många byar. Det kom att påverka pastoratets sammansättning. Flera socknar fick slås samman till ett pastorat med en präst.

Stenkyrkan är en så kallad salkyrka med en rektangulär byggnadsplan.De tjocka stenmurarna är byggda i så kallad skalmursteknik.

ett lila frågetecken på en betongpelare.

Ordförklaringar

Från annex till vapenhus. Här förklaras några av orden som finns i texterna om de medeltida kyrkorna. Orden står i bokstavsordning.

Ett kollage av medetiltida kyrkliga interiörer och exteriörer.

21 medeltida kyrkor

Vid medeltidens slut fanns minst 103 kyrkor inom Härnösands stifts nuvarande gränser. Av dessa kyrkor är 21 bevarade och används än i dag för det ändamål som avsågs när de uppfördes. Här kan du kika in i alla de kyrkor som ingått i stiftets projekt Medeltiden.

Ett kollage av medetiltida kyrkliga interiörer och exteriörer.

21 medeltida kyrkor

Vid medeltidens slut fanns minst 103 kyrkor inom Härnösands stifts nuvarande gränser. Av dessa kyrkor är 21 bevarade och används än i dag för det ändamål som avsågs när de uppfördes. Här kan du kika in i alla de kyrkor som ingått i stiftets projekt Medeltiden.