Vi behöver kämpa för det vi har - med en bönesuck av tacksamhet

För ett par veckor sedan firades Sveriges nationaldag. I sitt tal på nationaldagen talade vår kung om hur den svenska flaggan symboliserar de värden som bär landet: demokrati, alla människors lika värde, frihet och fred. Flaggans färg, de samma som den ukrainska, påminner oss i år ännu mer om vikten av att vara tacksamma för det som byggt och format vårt land.

När vi återigen får njuta av vår svenska sommar kan vi påminna varandra om att inga av dessa värden är självklara naturlagar. Saknar vi medvetenheten och kunskapen om det, är jag rädd för att vi också tappar den samhörighet vi behöver för att orka försvara och stå upp för dem. 

Vi behöver alla kämpa för att behålla och bevara vår frihet och demokrati och det kan ingen av oss göra på egen hand. Vi hör ihop och är lika beroende av varandra som naturen av sitt biologiska system och kretslopp. Liksom den behöver skyddas från missbruk och förstörelse för att kunna ge oss syre att andas, mat på bordet och vackra omgivningar, behöver de goda krafter som håller samman vårt samhälle skyddas och bevaras. Allt hänger samman. 

Även detta symboliserar vår flagga. Det blå: syret, luften och den skyddande himlakupan. Det gula: solens ljus och värme, växten och skörden. Korset: den öppna famnen som med utsträckta armar manar till sammanhållning och påminner om den skaparkraft som finns i oss. Naturen och livet växer i styrka när vi samverkar och håller samman.

Naturen och livet växer i styrka när vi samverkar och håller samman.

Biskop Eva Nordung Byström

Men korset på vår flagga påminner också om den kärlek som inte söker sitt och den nåd och förlåtelse som är utan gräns. En nåd och förlåtelse som är ny varje morgon. Den påminner om den tro som bär och ger hopp även i de svåraste stunder och om det ljus som mörkret aldrig kan rå på. Det är fantastiskt att vi får ha en sådan stark bild som vårt lands symbol.

Låt oss påminnas om det nu i midsommartid när de svenska flaggorna åter vajar i Sommarsverige. Låt den blå flaggan med det gula korset ge anledning till samtal om allt det den symboliserar, om de grundläggande värden, fri- och rättigheter som bär vårt samhälle. Låt den också uppmana till en tyst bönesuck i ditt inre, en suck av tacksamhet för det vi har.

Så be en bön för vårt land, vår frihet och demokrati. Be också för Ukraina och för världsfreden, och be för vår kyrkas och våra församlingars ansvar för att förmedla nåd och evangelium.

Gud skydda detta kära land från sjö till sjö, från strand till strand.
Sänk över det din milda vård som sommardagg på rosengård.
(Sv. Psalm 593:6)

Med önskan om en välsignad sommartid,
Eva Nordung Byström, biskop