Foto: Lars Nylander

Ny kunskap om fiskarkapellen - föredrag i Sundsvall 17 november

Den 17 november kommer författarna till boken "Fiskarkapell i Medelpad och Ångermanland" till Sundsvall för att berätta om de unika fiskarkapellen längs Västernorrlands kust. Ingen annanstans i Sverige finns så många bevarade fiskarkapell som här. I boken avslöjas att det äldsta av kapellen finns på Bremön utanför Medelpads kust.

Kapellen från 1600, 1700 och 1800-talen är speciella genom sina interiörer med rika vägg- och takmålningar från en tidsepok då sådant saknas. Sprungna ur Gävlefiskarnas säsongsfiskelägen har de också en speciell historia som åskådliggör tidigare generationers hårda fiskarliv och vardagsnära gudstro.

Genom ett flerårigt projekt som Härnösands stift bedrivit – i samverkan med Länsmuseet Gävleborg, Hälsinglands museum och Västernorrlands museum – har ny kunskap om fiskarkapellen kommit i ljuset. Bland annat har byggnadernas ålder kunnat fastställas. Projektet resulterade förra året i boken Fiskarkapell i Medelpad och Ångermanland

Nu hälsar Härnösands stift välkommen till ett spännande föredrag då två av författarna - Daniel Olsson, byggnadsantikvarie Länsmuseet Gävleborg och Lars Nylander, antikvarie Hälsinglands museum - delar med sig av de studier som gjorts inom kapellprojektet. 

Tid och plats:
Den 17 novemer kl. 18:00 - 20:00, Kyrkans Hus, Floragatan 4, Sundsvall

Fri entré. Ingen föranmälan krävs.

Bild: Brämöns kapell utanför Medelpads kust. Foto: Lars Nylander