Att bli kyrkomusiker

Här kan du läsa mer om de steg du ska igenom innan du är färdig kyrkomusiker. Pdf finns att ladda ner.

Att vara kyrkomusiker är ett spännande yrke med stor musikalisk spännvidd. Det ger möjlighet att undervisa, utforma konserter och musikgudstjänster och att arbeta med körer och instrumentalmusik. Du förvaltar ett rikt kulturarv tillsammans med modern, nyskapande musik. Orgeln är kyrkomusikerns främsta uttrycksmedel, men det finns utrymme för en mångfald av musikaliska uttryck.

Att spela i gudstjänster av olika slag är själva rytmen i en kyrkomusikers uppgifter. Dop, vigslar och begravningar går från dur till moll och innefattar olika musikgenrer. Kontakter med människor i livets alla tänkbara skeden är en del av vardagen.

Du möter människor i alla åldrar. Som dirigent och körledare kan du ar-beta med både de små barnen och med professionella körmedlemmar. I konfirmandarbetet finns ofta kyrkomusikern med – ungdoms- kultur och musik hör ihop. Det ger dig ett ansvar och en möjlighet att vara pedagog och ledare tillsammans med övriga anställda och frivilliga.

Läs mer i bifogad folder och affisch

Folder - kyrkomusiker

Affisch - kyrkomusiker