Att bli församlingspedagog

Här kan du läsa mer om de steg du ska igenom innan du är färdig församlingspedagog. Pdf finns att ladda ner.

Ett pedagogiskt arbete i Svenska kyrkan handlar givetvis om att förstå och arbeta med människors lärande, i alla åldrar, om pedagogiska metoder, möten och att ge förutsättningar för att ett lärande ska kunna ske i den undervisning som bedrivs. Det handlar också om samtal och livets mening och skav, möten med hela familjer i livets olika skeden, barn och ungas livssituation i olika sammanhang, under-visning genom kristen livstolkning, och att hjälpa barn och unga att förstå vitsen med ett kristet liv. 

Församlingspedagogyrkets många ansikten går kanske inte alltid att beskriva, utan behöver förstås och formas utifrån sitt lokala sam-manhang. Barn och unga är en prioriterad grupp i Svenska kyrkan. Församlingspedagogen står mitt bland barnen och de unga, och är en del av ett arbetslag som har som uppgift att möta hela individen. 

Ansvaret för och mötet med barn och ungdomar är centrum i församlingspedagogens yrke. Det kan handla om att finnas med i nätverk, gruppverksamhet, öppen verksamhet, konfirmandläger, i kontakt med skolan, samarbetspartners inom kommunen eller ungdomsorganisationer är också en naturlig del i uppdraget. Inte bara barn och unga har behov av pedagogik, utan även vuxna i olika åldrar. Församlingspedagogens kompetens kan användas även i vuxenverksamheten.

Som Församlingspedagog får du möjlighet att använda dina pedagogiska erfarenheter och kunskaper, för att undervisa om kristen tro för alla åldrar i församling i Svenska kyrkan.

Läs mer i bifogad folder och affisch. 

Folder - församlingspedagog

Affisch - församlingspedagog