Uttalande från Svenska kyrkans biskopar

Med anledning av pandemin och i enlighet med de bestämmelser som gäller från den 24 november 2020 har Svenska kyrkans biskopar gett några övergripande gemensamma råd och rekommendationer till församlingarna.

Biskoparnas övergripande råd har samlats i några punkter: 

  • Värna den diakonala omsorgen.
  • Fira gudstjänst på de sätt som är möjliga, digitalt, eller fysiskt med max åtta personer närvarande exklusive medverkande.
  •  Ge fortsatt möjlighet till dop och vigsel med max åtta personer närvarande exklusive medverkande – och håll kontakt med de som av olika skäl vill skjuta upp.
  • För begravningar gäller max 20 personer närvarande exklusive medverkande.. Vid begravningar liksom vid andra förrättningar gäller så få medverkande som möjligt.
  • Håll kyrkorna öppna, gärna med präst/diakon på plats i möjligaste mån.
  • Låt kyrkklockor ringa vid gudstjänsttid som en maning till bön.

Punkterna har uppdaterats (25/11), se kursiverade avsnitt.
Bilden på Svenska kyrkans 14 biskopar är tagen vid ett tidigare tillfälle. Fotograf: Torgny Lindén