Pilgrimsbarn, Själevads kyrka
Foto: Tova Hellström

Ung andlighet med vandrarkängor

Många har upptäckt pilgrimsvandring som välgörande för såväl kropp som själ. Just nu pågår ett projekt där barn i stiftet får bli en del av pilgrimernas stora skara.

Ett treårigt projekt vid namn "Pilgrimsbarn" pågår just nu i ett antal församlingar i Härnösands stift. Konceptet kommer från Uppsala stift och har ambitionen att möta och bekräfta hela människan- det fysiska, andliga och det sociala.
– Det är spännande och tidskrävande men också oerhört lärorikt, berättar Tova Hellström, diakon i Själevad, Mo, Björna pastorat.  

Pilgrimsbarnen i Själevad, Mo, Björna träffas en lördag i månaden på olika ställen varje gång. Att vandra och vara ute i naturen är en central del i träffarna. Minst lika viktigt är att dela och att vara delaktig. 
– Vi delar såväl berättelser som mat och att låta barnen själva ta ansvar för att förbereda mat och leda aktiviteter är en viktigt del. Genom "brev" från Jakob skrivna direkt till barnen få de insyn i bibelberättelser som leder till egna funderingar och samtal. Pilgrimsattribut som staven, skorna, ryggsäcken och snäckan har sin givna plats i verksamheten. Självklart vill man tillverka en egen pilgrimstav om man ska ut och vandra.  

Genom historien finns många kända vandrare såväl inom kristendomen som inom andra religioner.

Tova är själv pilgrim. Hon har vandrat från Porto till Santiago de Compostela och bär ett halssmycke i form av en snäcka som ett kännetecken och ett minne. Därför blev hon extra glad när barnledarna önskade ha henne med i projektet.
– För vår del passade det utmärkt i tid. Vi har länge känt att vi inte haft någon barnverksamhet där vi kunde prata om tro och andlighet. Vi har jättefin körverksamhet men det är inte alla som vill sjunga, berättar Tova.  

Genom historien finns många kända vandrare såväl inom kristendomen som inom andra religioner. Pilgrimsbarnen får här en möjlighet att bli en del av något större. 

– Vi öppnar upp för möten mellan religion och kulturer samt ger dem redskap att tänka stort, kritiskt och självständigt, avslutar Tova.

2016-02-07
Kristina Hellberg

Läs mer om verksamheten i Själevad, Mo, Björna

Läs mer om verksamheten på pastoratets hemsida 

 

Beskuren bild på ett par ben som vandrar längs grusväg omgiven av sommargrönska.

Pilgrimsvandring

Församlingarna i Härnösands stift erbjuder ett antal pilgrimsaktiviteter under våren, sommaren och hösten. Det är vandringar och gudstjänster längs leder med anor från medeltiden. Ta chansen att gå med!