Tre kvinnor som nyligen vigts till präster respektive diakon flankerade av två biskopar och en domprost.
Foto: Håkan Nordlöf

Två präster och en diakon redo för tjänst

I söndags, den 19 juni, vigdes Sara Sundlo, Lena Tågefeldt och Susanne Öhlén till tjänst i Svenska kyrkan. Högtiden leddes av biskop Eva Nordung Byström i Härnösands domkyrka.

Susanne Öhlén, Sara Sundlo och Lena Tågefeldt vigdes i söndags till tjänst i Svenska kyrkan efter avlagd examen i domkapitlet. De två förstnämda vigdes till präster och Lena Tågefeldt vigdes till diakon. Alla tre kommer att få sin första tjänstgöring i församlingar i Jämtland.

Den nya diakonen och de nya prästerna gav var och en sina präst- och diakonlöften, välsignades och fick tecknet för vigningstjänsten, stolan, lagt på sina axlar. I sitt tal lyfte Biskop Eva Nordung Byström att även om uppdraget och stolan kan upplevas som, och ibland också vara, ett tungt ansvar att bära så ska de minnas att uppdraget kommer från Gud. "Han är den som skall verka i och genom er, även de dagar som blir tunga, mörka och fyllda av tvivel och svaghet. För det handlar inte om er och er förmåga, det handlar om Gud. Det är Han som kallat er." 

Gudstjänsten präglades av högtidliget, värme och glädje och biskopen avslutade sitt tal med: "Så gå med glädje, gå med stolthet och frimodighet ut i tjänst som präst och diakon! Gå ut och sprid med ord och handling och utan fördömande, det glada och upprättande budskapet om friden, nåden och varje människas plats i Guds skapelse."

Medverkade vid gudstjänsten gjorde även stiftets förra biskop Tuulikki Koivunen Bylund samt domprost Tor Frylmark.

De tre kandidaterna

Susanne Öhlén, 46 år, kommer att tjänstgöra som präst i Fors och Ragunda pastorat. Hon är uppvuxen i Märsta och har fram till nu bott och verkat i Stockholmsområdet. Ledig tid har hon ofta tillbringat i Indal utanför Sundsvall. Hon har en utbildning inom marknadsföring och har haft yrkestitlar som inköpare, affärsområdeschef och försäljningschef. Innan hon började studera teologi arbetade hon som diakoniassistent i Märsta pastorat. På fritiden njuter hon av friluftsliv med vandringar och skoterturer i berg och dal samt hjortron och svampplockning. För henne är umgänget med familj och vänner viktig, liksom de dagliga promenaderna med hunden BoBo.

Sara Sundlo, 29 år, börjar sin tjänst som präst i Västra Storsjöbygdens pastorat. Sara är uppvuxen i Dals-Eds kommun i Dalsland. Hon har ett förflutet i turismbranschen bland annat i Åre, så Jämtland är inte främmande för henne. Hon njuter av kultur i form av musik, teater och film men kan lika gärna hänföras av skog och natur via löparspåret eller på skidor. Viktigast av allt är att låta vardagen kantas av vänner och familj.

Lena Tågefeldt, 51 år, kommer att tjänstgöra som diakon i Östersunds församling. Hon kommer ursprungligen från Strängnäs men har bott i Jämtland i över 25 år bland annat i Åre och Undersåker. Även Lena har arbetat inom turismbranschen innan hon tog examen från socionomprogrammet. Efter det har hon många års yrkeserfarenhet inom arbetsförmedlingen. Hon delar många av Saras fritidsintressen som musik, skidåkning och promenader i skog och mark. Även Lena lyfter familj och vänner som centrala i hennes liv.

2016-06-20
Kristina Hellberg