Tuulikki Koivunen Bylund, Håkan Wallstén och Eva Nordung Byström. Främre raden: Kristina Widmark Häggström och Marina Gustafsson
Foto: Håkan Nordlöf

Två nya präster sänds ut i Guds tjänst i stiftet

I söndags  vigdes två präster till tjänst i Svenska kyrkan vid en gudstjänst i Härnösands domkyrka som leddes av biskop Eva Nordung Byström. Högtiden präglades av innerlighet och värme.

I söndags vigdes två präster till tjänst i Svenska kyrkan vid en gudstjänst i Härnösands domkyrka som leddes av biskop Eva Nordung Byström. Högtiden präglades av innerlighet och värme.

Kristina Widmark Häggström och Marina Gustafsson heter de nya prästerna som tog sin examen i domkapitlet på lördagen och på söndagen avlade sina prästlöften, välsignades och kläddes de vackra prästkåporna. De var gripna av stundens allvar när biskop Eva Nordung Byström gav dem uppdraget att jobba i kyrkan.
– Åt er, ska nu anförtros uppdraget att vara präst. Möt era medmänniskor med varsamhet och aktning. Sök Guds viljas väg tillsammans med dem och sträva efter att låta tro, lära och liv bli ett, sade biskopen.

Kristina och Marina ska nu börja arbeta i var sin församling i Västernorrland och de har en bred livs- och yrkeserfarenhet att luta sig mot.
Kristina Widmark Häggström, börjar sin tjänst som präst Örnsköldsviks församling. Hon är uppväxt i Örnsköldsvik och sedan länge bosatt i Köpmanholmen men genom åren har hon också haft bopålar i Gammelstad, Umeå och Uppsala. Kristina är utbildad socionom med inriktning på psykosocialt arbete och har arbetat med människor i utsatta situationer i olika förebyggande och rehabiliterande verksamheter. Hon har bland annat varit distriktskonsulent på den ekumeniska organisationen DKSN/RIA (nuvarande Hela människan).
Marina Gustafsson, börjar sin tjänst som präst i Stöde församling. Hon är uppväxt i Domsjö och inledde sitt engagemang i Svenska kyrkan som ideell konfirmandledare i Domsjö-Hållänget i Själevads församling, där en församlingspedagog inspirerade henne till att fortsätta verka inom kyrkan. Innan teologistudierna arbetade hon som fritidsledare och som församlingsassistent i Domsjö-Hållänget respektive Gnesta i Södermanland.

Tappa aldrig någonsin bort Guds perspektiv på er tro och ert uppdrag.

Biskop Eva Nordung Byström

Under gudstjänsten predikade biskop Eva Nordung Byström över evangelietexten med rubriken "Jesus skapar tro.
– Utifrån bibelns sätt att beskriva tro och utifrån dagens text så menar jag att vi kan säga att oavsett vad vi känner och förstår så får vi tron och har därmed också en tro varje gång vi möter Guds ord genom bibelord och undervisning och Jesus i nattvardens bröd och vin. Allt vi möter och känner när vi upplever tillvarons storhet, ser det som är vackert och oändligt, upplever lyckans och kärlekens närhet, anar det andaktsfulla, det heliga och det gudomliga i livets små och stora stunder. Alla dessa tillfällen som vi har svårt att beskriva, men som vi kanske kommer sanningen som närmast när vi ibland lite skämtsamt säger ”det är nästan så att man blir lite religiös”, allt detta är tillfällen då Gud ger oss den gåva som kallas för tro. Då och där har vi en tro. Så enkelt och så nära är det med tro och ändå så svårt för oss att ta till oss.

Biskop Eva avslutar sin predikan under vigningsgudstjänsten med att vända sig direkt till vigningskandidaterna:
– Tappa aldrig någonsin bort Guds perspektiv på er tro och ert uppdrag. I det perspektivet vigs och sänds ni idag ut i tjänst för Guds rike. Gå med glädje och frimodighet. Sprid det glada och upprättande budskapet om trons gåva
och Guds gränslösa kärlek. Gör detta i vår kyrka, i vårt samhälle, i vår tid. För vår tid är också Guds tid. Ja, nu är Guds tid!
Gud välsigne er och ert uppdrag , säger biskop Eva Nordung Byström.
De två nya prästerna lämnade domkyrkan tillsammans med biskopen, äldre kollegor, vik domprost Håkan Wallstén och stiftets förra biskop Tuulikki Koivunen Bylund i en vacker procession. Från och med nu börjar jobbet på allvar.

Maria Eddebo Persson
2017-01-22