Foto: Maria Eddebo Persson

Tro en mänsklig rättighet – även för asylsökande

BISKOPENS DEBATT | Vi lever i ett land med religionsfrihet. Här har vi rätt att tillhöra vilken religion vi vill. Vi har också rätt att tro att det inte finns någon Gud eller andlig verklighet. Detta är en viktig grundbult i en modern demokrati. Detta har än mer accentuerats genom att barnkonventionen från och med i år blivit lag. Där görs tydligt att barnen har rätt till andlig utveckling men också till frihet i tanke och tro.

Ur dessa perspektiv känns det tungt att behöva konstatera att vi i vårt land ändå gör skillnad på människors rättigheter när det gäller tro. Om du kommer som flykting från ett annat land till Sverige är det nämligen inte självklart att ditt val av livsåskådning respekteras.

Sveriges kristna råd (SKR), ett samverkansråd för Sveriges kyrkor och samfund, har under flera år påtalat denna brist i asylprocessen och ifrågasatt migrationsverkets bedömningar. En konvertit är en person som byter religion eller livsåskådning. Inom Svenska kyrkan har vi sedan flera år stor erfarenhet av dessa processer. Vi är noga med att inte ta emot en konvertit innan den personen noggrant prövats under en längre tid, för att försäkra oss om att konversionen är ärlig och genuin. Därför är migrationsverkets misstro mot personer som konverterat till kristen tro mycket upprörande.

För ett år sedan, den 16 januari 2019 hölls det ljusmanifestationer på flera platser i Sverige för att lyfta situationen för asylsökande konvertiter. Bland våra asylsökanden finns det flera som redan innan flykten från sitt hemland i hemlighet lämnat landets religion till förmån för i de flesta fall kristen tro, men också för ateism. Andra asylsökande konverterar efter en tid i Sverige. I många av dessa fall riskerar de förföljelse, fängelse och tortyr i sitt hemland om det blir känt att detta skett.

Som biskop i Svenska kyrkan stöder jag helhjärtat kampen för de asylsökande konvertiternas rättigheter.

biskop Eva Nordung Byström

Inför ettårsdagen av fjolårets ljusmanifestation har landets kyrkor och samfund uppmanat församlingarna att på olika sätt åter uppmärksamma den svåra situation de asylsökande konvertiterna befinner sig i.

Sveriges kyrkoledare har upprepade gånger krävt att migrationsverket ska ta hänsyn till aktuell forskning i ämnet och att myndighetens beslut mer måste grundas i hur den asylsökande lever sin tro än på dennes teoretiska kunskaper. Vissa förbättringar har skett det senaste året men fortfarande rapporteras det om brister i handläggningen. Därför uppmanar nu Sveriges kyrkoledare till ett fortsatt uppmärksammande av situationen för asylsökande konvertiter i vårt land. Kyrkoledarna planerar också för nya möten med migrationsverket i frågan.

Som biskop i Svenska kyrkan stöder jag helhjärtat kampen för de asylsökande konvertiternas rättigheter. Jag har själv personligen mött människor som berättat om den inhumana och kränkande behandling det innebär att både bli ifrågasatt och misstrodd och tvingad tillbaka till ett land där ingen form av religionsfrihet och respekt för de mänskliga rättigheterna existerar och där man därför riskerar tortyr, fängelse, förföljelse, ja till och med död för att man är kristen. Hur kan vi i ett land, vars värdegrund, som trots allt vilar på kristna traditioner och värderingar hantera barns, ungdomars, vuxnas och familjers liv på detta sätt?

Här behövs en resning, en kamp och ett tydligt värnande om det som vi under lång tid med stolthet menat vara en del av svensk tradition och normsystem. 

Eva Nordung Byström,
biskop i Härnösands stift


BILDTEXT: Bilden är från förra årets ljusmanifestation vid Härnösands domkyrka, den 16 januari 2019, då situationen för asylsökande konvertiter uppmärksammades i hela landet. Foto: Maria Eddebo Persson