Foto: Magnus Aronsson

Tre val - en kyrka

Kyrkovalet är egentligen tre val: ett lokalt till församlingen eller pastoratet, ett regionalt till stiftet och ett nationellt till kyrkomötet.

I kyrkovalet röstar du om:

  • Vad kyrkan ska göra – den strategiska inriktningen. 
  • Vad det får kosta – budgeten och fördelningen av resurser. 
  • Hur det går under tiden – att följa upp och utvärdera den grundläggande uppgiften: att fira gudstjänst, undervisa i och berätta om kristen tro, och att möta och hjälpa utsatta människor. 

Alla som är medlemmar i Svenska kyrkan och har fyllt 16 år har rätt att rösta i kyrkovalet. I kyrkovalet görs val till tre olika nivåer. 

Kyrkofullmäktige, ditt lokala val

Du väljer till kyrkofullmäktige i din församling eller, om din församling samverkar med andra församlingar i ditt pastorat.

Kyrkofullmäktige bestämmer ramarna för den verksamhet som finns nära dig. Till exempel vilken verksamhet för barn och unga som ska finnas i församlingen, vilken kraft som ska läggas på kyrkans sociala arbete eller hur mycket som ska satsas på kör- och konsertverksamhet. 

Val till stiftet, regionalt

Svenska kyrkan är indelad i 13 stift med ett stiftsfullmäktige som högsta beslutande organ. Stiftens främsta uppgift är att stödja församlingarna i deras verksamhet och förvaltning genom att erbjuda fortbildning och expertis inom flera områden. De kan till exempel bidra med kunskap i kyrkoantikvariska frågor, när en kyrka inom stiftet behöver renoveras. 

Val till kyrkomötet, nationellt

Kyrkomötet är Svenska kyrkan högsta beslutande organ med 251 ledamöter från olika delar av landet. Kyrkomötet beslutar om kyrkans gemensamma och övergripande frågor, till exempel hur kyrkan ska arbeta med klimatfrågan, vilka psalmer som ska finnas i psalmboken eller hur kyrkan ska vara organiserad.

Läs mer om hur kyrkan styrs.