Foto: Maria Eddebo Persson

Härnösands stift har fått tre nya präster

I söndags vigdes tre präster till tjänst i Svenska kyrkan och Evangeliska fosterlandsstiftelsen vid en gudstjänst i Härnösands domkyrka. Gudstjänsten leddes av biskop Eva Nordung-Byström. Högtiden präglades av innerlighet och värme.

En högmässa med prästvigning är en högtidlig händelse. Det är få förunnat att få en sådan stämningsfylld inledning på sitt yrkesliv. Stort allvar och stor glädje präglade de nära två timmarna i Härnösands domkyrka. Biskop Eva Nordung-Byström gav de tre vigningskandidaterna uppdraget att arbeta i kyrkan.
– Åt er, ska nu anförtros uppdraget att vara präst. Möt era medmänniskor med varsamhet och aktning. Sök Guds viljas väg tillsammans med dem och sträva efter att låta tro, lära och liv bli ett, sade biskopen.

Efter vigningen ska de börja arbeta i var sin församling i Västernorrland och Jämtland. Evangeliska fosterlandsstiftelsen (EFS) är en missionsrörelse inom Svenska kyrkan. EFS är alltså en del av Svenska kyrkan och delar samma tro och lära men genom en egen organisation och ekonomi. EFS är byggt på föreningsstruktur. Missionsföreningarna driver arbete lokalt som till största del är ideellt. Det finns också ett flertal samarbets- och samverkanskyrkor där en missionsförening eller EFS-grupp driver en lokal kyrka i samarbete med en församling inom Svenska kyrkan. Det finns bara ett prästämbete i Svenska kyrkan. De som prästvigs för Svenska kyrkan och Evangeliska fosterlandsstiftelsen vigs tillsammans i respektive stift. En EFS-präst kan dock inte få fast tjänst som präst i Svenska kyrkan, förutom i en samarbetskyrka. Man vigs till tjänst som präst i EFS.

De tre nya medarbetarna som gjort verklighet av sin kallelse är dessa:
Malin Kling börjar sin tjänst som präst i Sydöstra Jämtlands pastorat. Hon har en bakgrund som logoped, är uppväxt i Stockholm och bosatt i Östersund. Hennes fritidsintressen är sång och musik. Både att lyssna till, sjunga själv och skapa egen musik.

Albin Norberg vigs till präst för tjänst inom EFS och ska börja arbeta i EFS i Östersund. Han är uppväxt i Överhörnäs, men flyttade till Uppsala i samband med studierna. Han har tidigare arbetat som studievägledare och pastor. Albins fritidsintressen är att läsa och att sjunga i kör.

Elias Forsberg vigs till präst för tjänst inom EFS och ska börja arbeta i EFS i Örnsköldsvik. Han är uppväxt i Örnsköldsvik, men har bott de senaste 4,5 åren i Uppsala. Han har tidigare sommarjobbat med att sätta plant och att vara konfirmandledare. På sin fritid tränar han löpning och spenderar tid i skogen. Han har också ett intresse för design och grafik.

Under gudstjänsten predikade biskopen över temat Jesus skapar tro.
– Men för att kunna ta emot och vila i den relationen behöver vi inse att både den vi är innerst inne och det fäste vi har i universum inte utgår ifrån och är beroende av oss utan utgår ifrån och vilar i Gud. Gud som möter oss genom Jesus Kristus. Därför är det som dagens tema säger, Jesus och inte vi som skapar tro, säger Eva Nordung-Byström.

Biskop Eva avslutar sin predikan under vigningsgudstjänsten med att vända sig direkt till vigningskandidaterna: 
– Så gå ut i tjänst för Guds rike. Gå med glädje och frimodighet. Sprid det glada och upprättande budskapet om trons gåva, nåd och kallelse, Guds gränslösa kärlek och evigt omslutande sammanhang och tro på oss som finns där för var enda människa i denna värld. Gör detta i vår kyrka, i vårt samhälle, i vår tid. För vår tid är också Guds tid. Ja, nu är Guds tid! säger biskop Eva Nordung-Byström.

Efter gudstjänsten gick de nyvigda prästerna ut ur kyrkan tillsammans med biskop, domprost och äldre kollegor och fick ta emot församlingens gratulationer.

Maria Eddebo Persson
2024-01-21