Foto: Maria Eddebo Persson

Tre nya diakoner och två präster sänds ut i Guds tjänst i stiftet

Tre diakoner och en präst vigdes till tjänst och en EFS-präst välkomnades till Svenska kyrkan vid en stämningsfull gudstjänst som leddes av biskop Eva Nordung Byström i Härnösands domkyrka i söndags.

Ann-Sofie Ödmark, Leila Göransson, Susanne Olofsson och Lena-Maria Oikarinen tog sin examen i domkapitlet på lördagen och på söndagens gudstjänst avlade de sina diakon- och prästlöften och välsignades. Vid gudstjänsten togs också EFS-prästen Markus Nordenmark emot för tjänst som präst i Svenska kyrkan.

Under gudstjänsten predikade biskop Eva Nordung Byström över evangelietexten med rubriken "Vårt dop”.
– Vår tros kärnbudkap är att Gud inte finns långt borta utan är oss mänskligt nära. I dagens evangelietext berättar Johannes döparen om hur Jesus genom Johannes omvändelsedop går in under människolivets villkor och blir som en av oss. Jesus ger oss sedan, efter sin uppståndelse, sitt eget dop som han binder samman med löftet om att vara med oss alla dagar till tiden slut och, som vi hörde i evangelietexten, den Heliga Andens kraft. Genom dopet blir vi upptagna i kyrkan, och inlemmade i den kristna tron. Delaktigheten i kyrkan och den kristna tron är en gåva. Ja, du hörde rätt. Är du döpt så har du fått den kristna tron och är delaktig i den kristna trons sammanhang. Du som längtar efter en tro kan alltså, om du är döpt, faktiskt säga att du har en tro även när du inte känner eller förstår det. Det är lika sant som att du är döpt, säger Eva Nordung Byström.

En högmässa med diakon- och prästvigning är en högtidlig händelse. Det är få som får en sådan stämningsfull inledning på sitt yrkesliv. Stor glädje präglade de nära två timmarna i domkyrkan när biskop Eva Nordung Byström gav vigningskandidaterna uppgiften att arbeta i Svenska kyrkan. De fyra vigningskandidaterna svarade med ett enhälligt ja när biskopen frågade dem om de vill ta på sig uppdraget som präst och diakon.

Vigningskandidaterna gav var och en sina diakon- och prästlöften, fick knäböja framför altaret, välsignades och fick stolan, det långa band som präster och diakoner bär över axlarna, lagd på axlarna av biskopen som är ett tecken på att de nu är diakoner och präst.

Biskop Eva avslutar sin predikan under vigningsgudstjänsten med att vända sig direkt till vigningskandidaterna: 
– Vänd er dagligen mot Gud och ta emot den glädje och kraft till tjänst som Gud ger. Den Gud som i dopet kallat er till tjänst sänder nu ut er i vigningstjänstens särskilda ansvar i vår kyrka. Lev i och tjäna kyrkan med ert dop som grund så att ni inte tappar Guds perspektiv på det sammanhang ni vigs till att tjäna. Så gå ut i tjänst för Guds rike. Gå med glädje och frimodighet. Sprid det glada och upprättande budskapet om dopets gåva, trons nåd och kallelse, Guds gränslösa kärlek och evigt omslutande sammanhang som finns där för var enda människa i denna värld. Gör detta i vår kyrka, i vårt samhälle, i vår tid, för vår tid är också Guds tid. Ja, nu är Guds tid! Gud välsigne er i er tjänst, säger biskop Eva Nordung Byström. 

De nya prästerna och diakonerna lämnade domkyrkan tillsammans med biskop Eva Nordung Byström, domprost Kent Nordin och äldre kollegor, gåendes i en procession. Nu börjar arbetet på allvar för de nygvigda.

Maria Eddebo Persson
2022-06-19

Fakta om vigningskandidaterna

Leila Göransson, 38 år, vigs till diakon och börjar arbeta i Sydöstra Jämtlands pastorat. Hon är uppväxt i Umeå, är utbildad jurist och har tidigare arbetat på Kronofogdemyndigheten.

Lena-Maria Oikarinen, 53 år, vigs till präst och kommer att börja arbeta i Härnösands pastorat. Lena-Maria är uppväxt i Finland men bosatt i Sverige sedan länge. Sedan 2012 har hon varit verksam som diakon i Svenska kyrkan, de senaste sex åren på stiftskansliet i Härnösand.

Susanne Olofsson, 53 år, vigs till diakon och börjar arbeta i Örnsköldsviks södra pastorat. Hon är bosatt i Moliden och har en bakgrund som specialistsjuksköterska med inriktning mot psykiatri och har tidigare bland annat arbetat som enhetschef inom vuxenpsykiatrin i Örnsköldsvik.  

Ann-Sofie Ödmark, 46 år, vigs till diakon och kommer att börja arbeta i Timrå församling. Ann-Sofie är uppväxt i Örnsköldsvik och har tidigare varit bosatt i Östersund. Hon är utbildad socionom och har arbetat som socialsekreterare. Hon har även en bakgrund som begravningsrådgivare.

Markus Nordenmark, 44 år, är sedan 2006 vigd som präst i EFS och tas nu emot för tjänstgöring i Svenska kyrkan. Markus är uppväxt i Hemmingsmark utanför Piteå och har även en bakgrund som bagare och konditor. Han kommer att börja arbeta i Strömsunds pastorat.