Domprost Tor Frylmark framför två porträtt av sina föregångare.
Foto: Kristina Hellberg

Tor tar snart avsked

Den 6 januari kan du lyssna till domprost Tor Frylmarks avskedspredikan i Härnösands domkyrka. Lyssna noga för den kommer inte på pränt. Tor har inte skrivit ned en predikan på papper sedan 1998.

– Det känns underligt men bra. Plötsligt ska jag leva ett annat liv, så svarar domprost Tor Frylmark på frågan om hur det känns att snart gå i pension. Det är ett halvår kvar till pensionen, men i praktiken slutar han redan vid årsskiftet. Den 6 januari håller han sin avskedspredikan i det som varit hans kyrka sedan maj 2002.

Det känns underligt men bra. Plötsligt ska jag leva ett annat liv.

Domprost Tor Frylmark

Ett konkret spår av Tors gärning i domkyrkan är Regnbågsmattan.
–  Ja, det är en historia för sig. Jag är inte känd för att göra något ogenomtänkt eller oplanerat men i en radiointervju, efter det att domkyrkotrappan målats i regnbågens färger, hör jag plötsligt mig själv säga att det inte är omöjligt att vi skapar en permanent lösning. Så rullade idén om den uppmärksammade mattan igång.

Domkyrkan och dess gudstjänstliv är något som Tor lyfter fram som något han kommer minnas med glädje.
– Jag har månat om att man ska känna sig hemma, framförallt i högmässan på söndagar, säger Tor. Att högmässan får behålla sin form, plats och tidpunkt och inte experimenteras så mycket med är en av Tors käpphästar. Han kan också konstatera att kontinuitet och igenkännande har lagt grunden för ett ökat antal gudstjänstbesökare.
– Det här ska inte tolkas som att vi inte ska vara nyskapande och testa nya idéer inom kyrkan men det kan vi göra vid andra tillfällen, menar han, och lyfter som exempel fram inspirationsveckan som i år pågår mellan 11 och 18 september.

Domprostuppdraget har inneburit spännande möten med kollegor runt om i stiftet och i övriga Sverige, uppdrag i råd och grupper inom kyrkoantikvariska frågor, forskning och utbildning med mera.

Det är ett hektiskt liv han lämnar där han balanserat mellan de tre prästrollerna domprost, kontraktsprost och kyrkoherde. Den fjärde rollen, den ledige privatpersonen Tor, har inte fått så stort utrymme. Men snart så stänger han av telefonen och ger mer plats åt honom. Det lutar åt att han och makan Astrid flyttar söderut så småningom, närmare barn och barnbarn. Kanske mot Uppsala och barndomstrakterna i Östhammar.

Fram till dess har han de sista månaderna med vardag, arbetsplatsmöten, sammanträden, verksamhetsplanering och gudstjänst framför sig.
– Jag tänkte även städa och rensa i hyllor och skåp så jag med gott samvete kan lämna över till min efterträdare, vem det nu månde bliva.

Sedan har han naturligtvis en avskedspredikan att fila på.
– Jag har lite tankar i huvudet, men jag skriver inte ned dem på papper den här gången heller. Det har jag inte gjort sedan 1998.

Kristina Hellberg
2016-09-02

Vem blir ny domprost?

Rekryteringsarbetet startar nu under hösten. En tillsättningsnämnd med representanter för stiftsstyrelse och kyrkoråd har sitt första möte den 19 september men det troliga är att tjänsten utlyses något senare. Detta då Domkyrkoförsamlingen är föremål för en indelningsförändring och det kommer att påverka innehållet i tjänsten.