Foto: Anders Nordlinder

Ny styrelse i Svenska Kyrkans Unga

Under helgen 17-19 november har Svenska Kyrkans Unga i Härnösands stift hållit distriktsårsmöte i Örnsköldsvik. Under mötet diskuterades bland annat hur ungdomsorganisationen kan bli mer synlig och aktiv i församlingarna.

På distriktsårsmötet deltog 15 ombud, fyra ersättare och ett 20-tal observatörer och gäster. Mötet startade på fredag kväll och inleddes med en mässa i Örnsköldsviks kyrka, ledd av biskop Eva Nordung-Byström.

Under årsmötet utsåg styrelse och ny ledartrio för de kommande två åren. Til ny ordförande i distriktet utsågs Carolina Holm-Nordin, Unga Tuna, och till vice ordförande utsågs Moa Larsson, Brunflo och Ellen Öhnstedt, ÅRAN.  

Förutom de sedvanliga årsmöteshandlingarna, så hölls också ett framtidsforum där alla deltagare gavs möjlighet att berätta om vilka frågor som just nu är viktiga för unga människor. Distriktsstyrelsen fick där en bild av vad de behöver satsa lite mer på i kommande verksamhetsplaneringar.

Till årsmötet hade det inkommit en motion om att lokalavdelningarna och församlingarna behöver mer stöd i att göra Svenska Kyrkans Unga mer synligt och aktivt i församlingarna. Motionen gav intressant och viktig debatt i plenum, många röster hördes och engagemanget var stort för att göra organisationen mer känd i stiftets församlingar.

I dag har Svenska Kyrkans Unga i Härnösands stift 24 lokalavdelningar med tillsammans drygt 800 medlemmar.

BILDTEXT: Den nya styrelsen för Svenska Kyrkans Unga i Härnösands stift:
Bakre raden från vänster: Maja Nordin (Brunflo), Sara Adolfsson (Brunflo), David Nilsson (Sundsvalls församling – HIL), Erik Davidsson (ÅRAN), Anton Lassemo (Östersund), Julia Linder (Timrå), Gustav Mattsson (ÅRAN).

Främre raden från vänster: Casper Östman Robé (Själevad församling), Ellen Öhnstedt (ÅRAN), Moa Larsson (Brunflo), Carolina Holm-Nordin (Unga Tuna).

Namnet på den lokalavdelning ledamöterna tillhör är oftast lika med namnet på församlingen. ÅRAN är en lokalavdelning i Krokoms pastorat med flera församlingar.