Foto: Kerstin Stickler

Teckenspråk: Kyrkan är till för dig - även i orostid

Biskop Eva Nordung Byströms text om gudstjänstliv med anledning av coronavirusets spridning, finns nu teckenspråkstolkad. Se filmen här.

Biskopens bön på teckenspråk

Tänd ett böneljus och be på teckenspråk med biskop Eva Nordung Byströms ord i en orolig tid:

Kyrkan är öppen för dig – även i orostider

BISKOPEN SKRIVER | Det nya coronaviruset har skapat en allvarlig situation i världen och i vårt land. Olika länder gör olika bedömningar av hur situationen ska hanteras. Även kyrkor agerar olika. För oss i Svenska kyrkan är det viktigt att så långt möjligt, utifrån expertmyndigheternas rådgivning, fortsätta bedriva vår verksamhet. Det betyder att vi på olika sätt ska finnas för människor som känner oro och söker trygghet.

Gud, vi ber, hjälp oss att ge varandra mod och stöd

Tänd ett böneljus och be med biskop Eva Nordung Byströms ord i en orolig tid: I vår otrygghet, omslut oss med trygghet. Lugna vår rädsla, stilla våra stormar, håll vårt hjärta och ge oss din frid. Bevara oss från att tappa hopp och besinning och hjälp oss att ge varandra mod och stöd. (Läs hela bönen)