Foto: Maria Eddebo Persson

Tack för ditt medlemskap

Biskop Eva Nordung-Byström | Jag vill rikta ett stort tack till dig som med ditt medlemskap stöder Svenska kyrkans arbete och liv runt om i Härnösands stift. Det är genom din och andra medlemmars kyrkoavgift som det är möjligt för Svenska kyrkan att bedriva verksamhet och bidra till ett tryggare samhälle.

Tack vare dig kan kyrkan erbjuda fritidsaktiviteter till barn och unga, finnas för utsatta vuxna, stå för gemenskap och omsorg i lokalsamhället.

Din kyrkoavgift innebär att kyrkan regelbundet kan besöka äldre, ensamma och sjuka. Att vi kan finnas för asylsökande och jobba med integration tillsammans med nya svenskar. Att vi kan möta missbrukare, kriminella och brottsoffer.

Med ditt stöd har kyrkan resurser till att erbjuda samtal och själavård för dem som bär på sorg och smärta. Med ditt stöd kan vi erbjuda pilgrimsvandring eller retreat för dem som söker stillhet och sinnesro. Vi kan vara en motkraft till prestationskrav, materialism och stress. 

Ditt medlemskap betyder så mycket för så många.

Eva Nordung Byström

Du möjliggör att kyrkan kan erbjuda rum för andlighet och mjuka värden. Att vi kan vårda den kulturskatt som generationer före oss har skapat. Att vi kan fylla kyrkorummen med sång, musik och glädje.

Du bidrar till att kyrkan kan vara med och stötta när det hänt en allvarlig olycka eller när ett samhälle drabbas av andra kriser. Att vi kan samarbeta med socialtjänst, räddningstjänst och polis och finnas på sjukhus och vårdinrättningar.

Du bidrar också till att kyrkan tillsammans med andra krafter kan arbeta med glesbygdsfrågor och med klimat- och miljöfrågor. Och du bidrar till vårt internationella biståndsarbete och arbete för en rättvisare värld.

Det är förstås också tack vare dig och alla andra medlemmar som Svenska kyrkan kan bjuda in till gudstjänster i så många olika former - för olika åldrar, både enkla och högtidliga - och inte minst alla vigslar, dop och begravningsgudstjänster.

Stort tack för ditt stöd. Ditt medlemskap betyder så mycket för så många.

Eva Nordung-Byström,
biskop i Härnösands stift