Foto: Magnus Aronsson och Henrik Sendelbach

Ta ditt medlemskap på allvar

På söndag 17 september är det kyrkoval. Då avgör Svenska kyrkans medlemmar vilka som ska styra i kyrkan de kommande fyra år. Kanske brukar du inte rösta i kyrkovalet, men kom ihåg att om du väljer att inte rösta så riskerar du att medverka till att kyrkan utvecklas på ett sätt som du egentligen inte alls tycker om.

En del av er som läser det här har kanske sett Svenska kyrkans annonskampanj som går under namnet Öppet för alla. Annonserna syns just nu på ljustavlor i större orter. Med de här annonserna vill vi som arbetar i kyrkan ge några exempel på den mångskiftande verksamhet som finns i församlingar runt om i landet och här i vår region. Där berättar vi om språkcaféerna som så många av våra församlingar erbjuder till asylsökande, om sorgegrupperna där den som mist en nära kan få stöd av andra som varit med om samma sak, om soppluncherna som uppskattas av många äldre som annars äter ensamma och om telefonjouren där präster i hela landet varje natt turas om att lyssna på människor som ringer för att lätta sitt hjärta.

Kyrkovalet handlar om just detta, om vad Svenska kyrkan ska lägga kraften på. Som medlem i Svenska kyrkan har du rätt att påverka vilka prioriteringar som görs. Det handlar ytterst om hur den kyrkoavgift som du betalar ska användas.

Vare sig du röstar eller inte så påverkar du nämligen vilka som kommer att styra Svenska kyrkan de kommande fyra åren. Och om du väljer att inte rösta så riskerar du att medverka till att kyrkan utvecklas på ett sätt som du egentligen inte alls tycker om.

Biskop Eva Nordung Byström

När jag möter människor som är tveksamma till varför de ens ska vara med i Svenska kyrkan är argumentet ofta att de inte får någonting för medlemsavgiften. Mitt svar brukar vara att man inte är medlem i Svenska kyrkan för vad man får utan för vad man gör möjligt. Precis på samma sätt som man i första hand inte är medlem i en byaförening eller kulturförening för att köpa tjänster utan för att stödja något som man tycker är bra för samhället och för människors liv och utveckling.

Som medlem i Svenska kyrkan är du med och stödjer de värden som kyrkan står för. Samtidigt som du självklart också själv är en del av kyrkan, du är delaktig i en lokal gemenskap och ett världsvitt sammanhang. Du bestämmer själv vad den gemenskapen betyder för dig. Tro är inte något man presterar, något du måste deklarera för att räknas. Den finns där och alla får del av den, kanske som en förnimmelse i det tomma kyrkorummet eller i ljusbärarens möjlighet till en enkel förbön eller i prästens läsning av välsignelsen som avslutar alla gudstjänster.

Det står till och med i Svenska kyrkans regelverk att kyrkan ska finnas till för alla. Det innebär att den välkomnar både sökare, troende och tvivlare. Något kräver kyrkan ändå av sina medlemmar. Det förväntas respekt för den tro, bekännelse och lära som alltid finns med i det Svenska kyrkan är och gör. Och – tycker jag – det förväntas att du som är medlem en gång vart fjärde år tar ditt medlemskap på så stort allvar att du röstar i kyrkovalet. Vare sig du röstar eller inte så påverkar du nämligen vilka som kommer att styra Svenska kyrkan de kommande fyra åren. Och om du väljer att inte rösta så riskerar du att medverka till att kyrkan utvecklas på ett sätt som du egentligen inte alls tycker om.

Eva Nordung Byström,
biskop i Svenska kyrkan, Härnösands stift

Fakta/Kyrkovalet:

Rösträtt i kyrkovalet har den som är medlem i Svenska kyrkan, senast på valdagen fyller 16 år och som var folkbokförd i Sverige den 18 augusti. I Härnösands stift, som omfattar Västernorrland och Jämtlands län, är det totalt över 230 000 personer. Förtidsrösta kan man göra oavsett var man befinner sig i landet från den 4 september till och med valdagen den 17 september. 

Vilka ställer upp i valet där du bor?

Demokratin i Svenska kyrkan hänger på många människors engagemang. Här kan du se vilka som hoppas att under de fyra närmaste åren få förtroendet att vara med och styra på nationell, stifts och lokal nivå.

Vad vill grupperna att kyrkan ska göra?

Svårt att välja? Kanske har du en hjärtefråga som avgör vilken grupp som får din röst? Här finns övergripande kyrkopolitiska program eller valplattformar för de grupper som kandiderar på stiftsnivå.

Lathund med kyrkovalsfakta

Vilka får rösta? Varför ska man kryssa? Vad är en nomineringsgrupp? Och var kan jag förtidsrösta? Här får du svaren på några vanliga frågor inför kyrkovalet.