Foto: Kerstin Stickler

Sydsamisk psalmbok firas i Ankarede i midsommar

Svenska kyrkan och Norska kyrkan har berikats med ytterligare en psalmbok, Saalmegærja. Den nya psalmboken tas officiellt i bruk på midsommardagen vid en gudstjänst i Ankarede kapell i norra Jämtland.

Firandet av den sydsamiska psalmboken kommer att prägla årets kyrkhelg i Ankarede. Redan på midsommarafton inleds kyrkhelgen med helgsmål i Ankarede kapell. Därefter följer midsommardagens gudstjänst med det historiska och högtidliga mottagandet av psalmboken. I mottagandet deltar biskop Eva Nordung-Byström, Härnösands stift och biskop emeritus Tor Singsaas, Nidaros bispedømme.  Musikerna Lars-Erik Åhrén medverkar både under gudstjänsten och i ett seminarium som följer under eftermiddagen. Firandet genomförs gemensamt av den svenska och den norska kyrkan och har planerats i samverkan med Hotagen-Frostviken sameförening.

Sofia Strinnholm, präst i Östersund, som deltagit i arbetet med psalmboken, hoppas att den ska underlätta för fler samer att sjunga om liv och tro på sitt hjärtas språk.
– Psalmboken kan revitalisera sydsamiskan i församlingar där få samer talar sydsamiska, säger hon.

En person håller i den sydsamiska psalmboken.
Foto: Carl-Johan Utsi /Ikon

Den nya psalmboken innehåller 75 psalmer, översatta till sydsamiska från den svenska och den norska psalmboken eller med originaltexter på sydsamiska. Några av psalmerna finns i två varianter och några även på umesamiska. Psalmboken innehåller dessutom gudstjänstordningar för både svenska och norska kyrkan, liksom böner och listor på evangelietexter för de olika sön- och helgdagarna. Psalmboken är framtagen i ett samarbete mellan Svenska kyrkan, Norska kyrkan och Saemien Åålmege, den sydsamiska församlingen i Norge.

Ankarede, Ångkerenjeeruve på samiska, har en lång tradition som samisk mötes- och samlingsplats och varje midsommar firas här samisk kyrkhelg. 

KAJSA ÅSLIN
2023-06-08

Program 23-24 juni i Ankarede

  • Midsommarafton kl. 18, musikaliskt helgsmål, Ankarede kapell 
  • Midsommardagen kl. 11, mässa med officiellt mottagande av Saalmegærja/psalmboken, Ankarede kapell
  • Midsommardagen kl. 15, seminarium om arbetet med försoning och om psalmboken, Aernie