Foto: Kerstin Stickler

Svenska kyrkan ställer om

PRESSMEDDELANDE | Svenska kyrkans församlingar i Härnösands stift anpassar sin verksamhet till nya behov i samhället och expertmyndigheternas rekommendationer. – För oss är det viktigt att så långt möjligt fortsätta bedriva vår verksamhet. Det betyder att vi på olika sätt ska finnas för människor som känner oro och söker trygghet, säger biskop Eva Nordung Byström.

Det nya coronaviruset har skapat en allvarlig situation i världen och i Sverige. Olika länder gör olika bedömningar av hur situationen ska hanteras. Även kyrkor agerar olika.
– Vi fortsätter att fira gudstjänster och andakter men gör de anpassningar som krävs. Det är inte lika många gudstjänster som vanligt, deltagarna är färre och innehållet är lite förändrat. Men det ska mycket till för att vi skulle upphöra att visa på det hopp som vår tro bär, säger biskopen.

Vid förrättningar – dop, vigslar och begravningar – som inte kan skjutas upp begränsas deltagandet då äldre personer och personer med förkylningssymptom inte kan bjudas in.
– Vid begravningar kan det vara nödvändigt att endast de allra närmast sörjande deltar, säger Eva Nordung Byström.

Verksamhet riktad till äldre – dagträffarna, andakterna på äldreboenden och hembesöken – har fått ställas in på myndigheternas inrådan. Annan verksamhet har påverkats av färre deltagare och omprioriteringar.
– Men jag hoppas att det mesta av vår fina verksamhet för barn och unga ändå ska kunna fortsätta bedrivas. Kyrkan är en trygg punkt för många barn, säger Eva Nordung Byström.

I övrigt ställer många av församlingarna nu om för att kunna möta de speciella behov som coronavirusets påverkan på samhället inneburit. Det handlar om att bedriva den diakonala verksamheten, det vill säga kyrkans sociala arbete. Om social kontakt och andligt stöd via exempelvis telefon och om praktisk hjälp med att uträtta nödvändiga ärenden.
– Nu gäller det att vara kreativ, använda nya kanaler och stötta människor som får det svårt. De äldre och ensamma ska inte lämnas i sticket, säger Eva Nordung Byström.

Flera församlingar förbereder för att församlingsbor och andra ska kunna få del av i lokala gudstjänster och andakter via digitala kanaler. När det gäller begravningsgudstjänster stöttas anhöriga så att de kan ge de som inte kan vara med på plats möjlighet att delta genom modern teknik.

Vi fortsätter att fira gudstjänster och andakter men gör de anpassningar som krävs. Det är inte lika många gudstjänster som vanligt, deltagarna är färre och innehållet är lite förändrat. Men det ska mycket till för att vi skulle upphöra att visa på det hopp som vår tro bär

Eva Nordung Byström


För information om Svenska kyrkans arbete lokalt, kontakta gärna stiftets kontraktsprostar.

Ådalens kontrakt: Kent Nordin, tel: 0611-245 11
e-post: kent.nordin@svenskakyrkan.se

​Örnsköldsviks kontrakt: Marie Edström tel: 0660-26 64 01
e-post: marie.edstrom@svenskakyrkan.se

Medelpads kontrakt: Anna-Maria Larsson, tel: 060-55 36 54
e-post: ​anna.larsson@svenskakyrkan.se

Norra Jämtlands kontrakt: Håkan Toresson, tel: 063-16 11 55
e-post: hakan.toresson@svenskakyrkan.se

Södra Jämtlands kontrakt: Peter Forsberg, tel: 0696-101 07
e-post: peter.forsberg@svenskakyrkan.se


Biskop Eva Nordung Byström, kontaktas via Härnösands stifts pressekreterare
Kajsa Åslin, 070-355 00 17