Foto: Maria Eddebo Persson

Susanne enda svensk på unik konferens i Wittenberg

Som enda svensk har prästen Susanne Öhlén deltagit i Lutherska världsförbundets konferens om etiska och sociala aspekter av Martin Luthers teologi. Hon var en av 20 deltagare från 17 länder som var utvald att vara med.

– Jag känner mig otroligt hedrad. Speciellt eftersom jag inte varit präst i mer än tre år, säger Susanne Öhlén, präst i Härnösands pastorat.

Konferensen pågick under två veckor och de deltagande prästerna var från Lutherska kyrkor från hela världen. Målet med konferensen var att mötas och fördjupa sin teologi och att se hur Martin Luther tolkas i olika länder.

Förmiddagarna ägnades åt ett socialetiskt perspektiv på lutherska texter.
– Det har varit en välsignelse att få dyka ner i Martin Luthers texter, en stor tänkare och reformator på många plan och en otroligt mångfacetterad person. Att läsa texterna, gå på föreläsningarna och diskutera texterna med sociala och etiska glasögon har varit mycket berikande, säger Susanne Öhlén

Världen har blivit mindre och kyrkan större. Att vi är syskon och har mycket gemensamt har fått en annan, djupare, betydelse. Att träffas och prata om våra kyrkor och församlingar, om tro, kärlek och Martin Luther har skapat en stark gemenskap mellan oss ​​på kort tid.

Susanne Öhlén, präst i Härnösands pastorat

De läste till exempel Luthers bok ”Om en kristen människas frihet” samt texter om välfärden och det gemensamma rikedomar som människor fått och behöver förvalta och dela.
– Jag tycker det kom fram att mycket av det vi tror är vanlig humanism och klokhet kommer ur kristet och lutherskt tänkande. Jag har befäst min uppfattning om hur starkt påverkat Sveriges lagar och statsskick är av kristendom och Martin Luthers teologi, säger Susanne Öhlén.

Eftermiddagarna ägnades åt studiebesök av olika slag, mycket i Wittenberg, men också till exempel en lördagsutflykt till Leipzig där det blev mycket samtal kring muren och att leva i ett delat samhälle. Studiebesöken gjorde att hon kände att hon fick en kontext till mycket av Luthers läror och liv.
– Jag har fått möjlighet att vandra i Luthers fotspår, firat mässa i den kyrka som Luther tjänstgjorde i under många år och insupit Wittenbergs essens tillsammans med nya vänner och kollegor.

Deltagarna fick under veckorna också uppgifter att leda andakter och gudstjänster, leda bön och dela nattvard. Susanne berättar att det var intressant att berikas av de andra deltagarnas sätt att fira gudstjänst.

Under samtal och de praktiska momenten kom det fram att vi stundtals tänker och tolkar texter olika i de lutherska kyrkorna, men allt fick plats i rummet. Det blev tydligt att kontext och det omgivande samhället har betydelse för religionsutövandet – Det kan se olika ut, men vi har samma kärna: Ordet och sakramentet. Bönens kraft och vikt har blivit ännu viktigare för mig.

Hon känner också att hon fick en ökad förståelse för betydelsen av Svenska kyrkans mission och internationella arbete i andra länder i samtal med kollegor från Zimbabwe och Colombia. Svenska kyrkan har startat församlingar, byggt kyrkor, sjukhus och skolor i Zimbabwe och när de pratade om var Svenska kyrkan står i olika frågor idag, till exempel homosexualitet och kvinnliga präster så sade kollegan följande: ”Ni kom till oss med Jesus Kristus och kristendomens sedvänjor, sedan förändrades ni, men ni glömde att komma tillbaka till oss och berätta om det.”
– Jag tycker det är värt att tänka på att vi är en majoritetskyrka, som har varit en statskyrka under lång tid, med nära koppling till stat och det allmänna samhället förändringar, medan de har försökt bevara de vi kom och missionerade om.

De två veckorna i Tyskland har gett Susanne inspiration och kraft i sitt fortsatta arbete som präst. Hon sammanfattar konferensen så här:
– Världen har blivit mindre och kyrkan större. Att vi är syskon och har mycket gemensamt har fått en annan, djupare, betydelse. Att träffas och prata om våra kyrkor och församlingar, om tro, kärlek och Martin Luther har skapat en stark gemenskap mellan oss ​​på kort tid - det är fantastiskt och jag känner mig välsignad, säger Susanne Öhlén.

Maria Eddebo Persson
2019-10-07

Fakta om Luther-konferensen

Det 19: e internationella seminariet är det officiella namnet på konferensen. Det ägde rum vid LWF-centret i Wittenberg, Tyskland, från 2 till 16 mars. Seminariet som helhet leddes av Inken Wöhlbrand, Direktor och Joachim Zirkler, Studiehandledare på centret. Temat för seminariet var ”De etiska och sociala inslagen i Martin Luthers teologi” och föreläsningarna leddes av prof. Dr. Ľubomír Batka (Slovakien) och dr. Hoyce Jacob Lyimo-Mbowe (Tanzania). 20 präster från medlemskyrkor i Lutherska världsförbundet (LWF) i 17 länder deltog.

 

Förutom Susanne från Sverige deltog präster från Indonesien, Australien, Indien, Sydafrika, Zimbabwe, Kamerun, Liberia, Surinam, Colombia, Chile, USA, Danmark, Ungern, Estland, Tyskland, Frankrike.

 

Biskop Eva Nordung Byström nominerade Susanne till konferensen och hon berättar att kriterierna var att det skulle vara en relativt ung kvinna som kan prata engelska flytande, med intresse för Luther och är en modern teolog.