Stuguns kyrka blir första lagskyddade kyrkan med solpanel

PRESSMEDDELANDE | Stuguns nya kyrka i östra Jämtland blir den första kulturhistoriskt lagskyddade kyrkan i Sverige att förses med solpaneler på taket. Montering av panelerna startar nästa vecka. – I församlingen har vi länge arbetat för att göra vår verksamhet mer hållbar och detta är givetvis ett stort steg i rätt riktning, säger en mycket glad Lennart Raswill, kyrkoherde i Håsjö pastorat.

Stuguns nya kyrka värms idag med direktvärmande el.  2016 inkom Håsjö pastorat med en ansökan hos länsstyrelsen att få förse kyrkans södra takfall med solpaneler. Nu är alla tillstånd klara, byggnadsställningarna uppsatta och nästa vecka påbörjas monteringen av 80 kvadratmeter solpanel. Solpanelerna förväntas ge 13.000 kWh/år vilket motsvarar en minskning av koldioxidutsläpp med närmare 8 ton per år för pastoratet.

Att sätta solpaneler på en lagskyddad kyrka är dock ingen småsak. 2003 ansökte Västerfärnebo församling i södra Sverige om att få sätta solpaneler på Fläckebo kyrka. Ärendet gick ända upp till regeringsrätten där församlingen 2007 fick avslag på sin ansökan. Fläckebo blev ett prejudicerande fall som sedan dess styrt synen på solenergi inom den kyrkliga kulturmiljövården.

Men i Stuguns fall gjorde länsstyrelsen i Jämtland bedömningen att eftersom panelerna är tänkta att ligga på det södra takfallet som vetter mot skogen får de ett förhållandevis dolt läge. Därmed anses den negativa påverkan på det kulturhistoriska värdet bli mindre än den ekonomiska och ekologiska vinningen av egen producerad grön el. Ett villkor för tillståndet är att arbetet med att anlägga solpanelerna görs under antikvarisk medverkan.

Stuguns nya kyrka byggdes 1896 och är en för bygden ovanlig kyrka i tegelgotik. Solpanelerna kommer monteras med klämmor i det befintliga taket och kan i framtiden därför plockas bort utan åverkan på taket, en så kallad reversibel åtgärd.

Bildtext:
Kyrkoherde Lennart Raswill framför Stuguns nya kyrka och det tak som kommer att fånga upp solens energi för tillverkning av grön el. Foto: David Pettersson

För mer information:
Lennart Raswill, kyrkoherde Håsjö pastorat, 0695-73 631, Lennart.raswill@svenskakyrkan.se

David Pettersson, projekt- och projekteringsledare, Hifab, 070-310 38 89, David.Pettersson@hifab.se