Foto: Kajsa Åslin

Stiftsfullmäktige sammanträder

Torsdag 24 november sammanträder stiftsfullmäktige på Församlingsgården i Härnösand.

På agendan för sammanträdet står bland annat verksamhetsplan och budget 2023 för stiftsorganisationen och för prästlönetillgångarna, svar på motion angående uppföljning av tidigare genomförda pastoratsindelningar samt val av ny ledamot  i stiftsstyrelsen.

Stiftsfullmäktige i Härnösands stift sammanträder två gånger per år och består av 59 ledamöter från olika delar av stiftet.

Föredragningslista och handlingar finns under Protokoll och föredragningslistor.

I presidiet: Karin Stierna (C), ordförande (i mitten på bilden), Jan-Olof Häggström (S), förste vice ordförande och Lena Persson (POSK), andre vice ordförande.