Stiftet tog emot sin nya biskop

Över 400 personer deltog när biskop Eva Nordung Byström togs emot under en festmässa i Härnösands domkyrka i lördags.

Efter förra helgens vigningsgudstjänst var det så dags för Eva Nordung Byströms officiella ankomst till Härnösands stift. Under en festmässa i Härnösands domkyrka togs hon emot av kyrkbesökare från hela stiftet. Adventstid och julstress hade inte hindrat stiftsborna från att bege sig till högtiden och kyrkan var helt fullsatt. På gudstjänsten talade biskop Eva Nordung Byström också för första gången som biskop. Hon utgick från Lukasevangeliets tredje kapitel och sitt valspråk ”Guds tid är nu”.
– Det finns ett mål och en mening med varje människas liv, det finns en kärlekens och godhetens väg som vi fått som livsuppgift att gå – så räta ut det som blev krokigt, bered ditt hjärtas väg så att den går att använda. Och det mina vänner, det är den riktiga och sanna julstädningen som adventstiden och dess store profet Johannes döparen uppmanar oss att göra, säger Eva Nordung Byström.

Hon uppmanade församlingen att strunta i julgardinerna och julklappsjakten och att stilla sig inför den riktiga julen som handlar om att kärlekens Herre vill komma och finna vägen till våra hjärtan och tända ljus som inte mörkret rår på.
– Att öppna sitt hjärta, att bereda väg för julens barn och säga ja till uppdraget att ta vårt ansvar för det liv vi fått, för de medmänniskor vi möter och för den värld där vi bor – det är inget vi skall göra sedan en annan dag, när vi tänkt över det hela ordentligt, när vi är i rätt stämning, när vi förstå och tror mer, säger Eva Nordung Byström och avslutar med att läsa familjegudstjänstens inledningsord i 1986 års kyrkohandbok som hon hämtat sitt valspråk från.

Det var medryckande och glatt när biskopen togs emot. Festmässans musik var hämtad från svensk och latin-amerikansk folkton i Yamandú Pontviks mässa ”Gud är nära”.  Körsångare från Arnäs och Gideå-Trehörningsjö pastorat under ledning av Oskar Wedman deltog i välkomnandet.

Mottagandet leddes av domprost Tor Frylmark och stiftets kontraktsprostar medverkade. Gudstjänsten gästades också av Ragnhild Jepsen, domprost i Nidaros i Norge, Sten-Olov Altin, vikarierande landshövding, Amanda Lind, vice komunalråd, den katolske prästen pater Livinus Torty, MSP, Lennart Renöfält, regional kyrkoledare för Equmeiniakyrkan och Hans Nordin, distriktsföreståndare för EFS i Mittnorrland, Stefan Beimark, föreståndare för pingstförsamlingen i Örnsköldsvik.

Representanter för stiftsstyrelsen, domkapitlet, stiftskansliet, stiftets präster, diakoner, pedagoger och musiker, Equmeniakyrkan och den flerspråkiga verksamheten hälsade biskop Eva välkommen med var sitt bibelord under gudstjänsten.

Maria Eddebo Persson
2014-12-20