Foto: Pixabay

Stiftet satsar på själavård för unga

Ohälsotalen bland unga ökar. Därför satsar stiftet nu på en utbildning i själavård för unga. Den vänder sig till alla som arbetar bland unga människor i församlingarna. "Kursen syftar till att både upptäcka och att svara mot det behov av själavård som finns", säger Eva Stenström, stiftsadjunkt för skola/ungdom och ansvarig för utbildningen.

Det som skiljer mellan ungas och vuxnas själavård är själva frågorna och under den här utbildningen får deltagana brottas med ungas frågor som till exempel identitetskriser; vem är jag, vart är jag på väg, är jag värd att älska, alla är populära - men inte jag.
– Mellan 12-20 år är man i en känslig ålder. Det är en utvecklingsfas där man reagerar kraftigt på saker som man som vuxen kan hantera på ett annat sätt. Ett svek från en bästa kompis kan i värsta fall leda till ett självmord. Här får vi verktyg att hjälpa dessa ungdomar, säger Eva Stenström.

Utbildningen som startade i januari sträcker sig över tre månaders tid, där deltagarna träffas två dagar i månaden. Mellan träffarna arbetar de med skrivövningar. Utbildarna som är med vid alla kurstillfällen är Lotta Haettner-Sandberg, präst och Erik Isaksson, gestaltterapeut och präst. De leder samtalsövningarna och delar även med sig av erfarenheter och kunskaper som är bra att ha i mötet med unga. Det kommer också särskilt inbjudna gästföreläsare som barnpsykologen Anna Hallberg. Hon rustar deltagarna att se när unga far illa. Kursen består till största delen av samtalsövningar av olika slag. Deltagarna är ombedda att ha med sig ett fall att diskutera. Det kan vara ett påhittat, ett verkligt eller ett worst case scenario. De får sedan sitta på både själavårdarens och den som blir själavårdades stol.
– Det är otroligt lärorikt, men jobbigt, utbrister Eva Stenström

Kursen tar också upp frågan om tystnadsplikt och anmälningsplikt.
– De flesta som går den här utbildningen har ju inte tystnadsplikt som en präst och dessutom har de anmälningsplikt. Om de märker att något är allvarligt fel, måste de göra en orosanmälan till socialtjänsten. Det här behöver ungdomarna bli upplysta om innan samtalet äger rum, säger Eva Stenström

Varför är det bra om fler än prästen har själavårdande samtal?
– Ungdomarna möter kanske bara prästen vid enstaka tillfällen och vid gudstjänster och känner därför kanske att de hellre vänder sig till pedagogen som de träffar oftare och känner förtroende för. Därför är de viktigt att de också är rustade att kunna ta sådana här samtal, säger Eva Stenström.

Ett svek från en bästa kompis kan i värsta fall leda till ett självmord

Eva Stenström, stiftsadjunkt

Maria Eddebo Persson
2017-01-30

Fakta om barn med psykiska besvär

Nationell statistik visar att 10 procent av barnen i åldrarna 10-18 år i landet uppger att de har någon form av psykiska besvär.
Självmord är den vanligaste dödsorsaken bland unga mellan 15-24 år.
Självmordstalen bland pojkar och flickor i åldrarna 10-19 år har ökat något under det senaste
decenniet. Bland övriga befolkningen har självmordstalen i stället gått ner.

De vanligaste orsakerna till självmord bland barn under 15 år är mobbning och övergrepp.