Stiftet har fått en ny präst

I söndags vigdes Emma Forslund, från Kramfors, till präst vid en högtid som för första gången leddes av biskop Eva Nordung Byström i Härnösands domkyrka. – Det var en fantastisk och underbar gudstjänst, säger Emma Forslund.

Hon var gripen av stundens allvar när biskop Eva Nordung Byström gav henne uppdraget att jobba i kyrkan.
– Åt dig har nu anförtrotts uppdraget att vara präst. Möt dina medmänniskor med varsamhet och aktning. Sök Guds viljas väg tillsammans med dem och sträva efter att låta tro, lära och liv bli ett, sade biskopen till Emma.

I sin predikan talade biskopen om att finna den rätta tron.
– Tron är en gåva, en gåva som Jesus skapar och vill ge till dig. Den finns redan, den är här i detta nu. Den väntar bara på att du skall ge den plats i ditt liv. Rätt tro är en relation och den relationen utgår inte från dig utan från Gud, säger Eva Nordung Byström  

– Jag funderade på att bli psykolog, men kände att jag skulle sakna Gud.

Emma Forslund

Emma Forslund är 26 år och bor nu i Örnsköldsvik. Hon är uppväxt i Kramfors och det var gemenskapen i Svenska kyrkan under uppväxtåren som lade grunden för hennes yrkesval.
– Kyrkan var en naturlig miljö för mig där jag trivdes och fick vara delaktig, säger hon.
När det efter gymnasiestudierna, på musikalprogrammet på Ådalsskolan, var dags att fundera över yrkesval var det intresset för människor som avgjorde.
– Jag funderade på att bli psykolog, men kände att jag skulle sakna Gud. Och nu känner jag att det var rätt väg jag valde, säger Emma Forslund.   Dagen innan prästvigningen tog  Emma Forslund sin examen i samband med domkapitlets sammanträde. Hon kommer att börja sin första tjänstgöring i Arnäs och Gideå-Trehörningsjö församlingar i norra Ångermanland efter vigningen.  

Det första året efter prästvigningen, ser hon fram emot att få utveckla de färdigheter som krävs av en församlingspräst, att hålla gudstjänster och förrätta vigslar, dop och begravningar, att undervisa konfirmander och jobba socialt med bland annat nyanlända flyktingar.  
 – Det känns lite pirrigt, men samtidigt jättekul, säger Emma Forslund.

 Biskop Eva avslutar sin predikan under vigningsgudstjänsten med att vända sig direkt till Emma:
 – Ditt uppdrag och din kallelse som evangeliets tjänare är att leva evangeliet och att på det sättet göra det levande och trovärdigt. Verka som präst för en kyrka som, så som du själv formulerat det i din prästexamensuppgift, lever ett liv i närhet till Gud och alla människor och gör det Jesuscentrerat i varje nytt nu som kommer till dig. För nu är Guds tid, säger biskop Eva Nordung Byström.  

Maria Eddebo Persson
2015-01-25